Τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Κρήτης αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν σε επαφή την Παλαιολιθική Αρχαιολογία με το ειδικό αλλά και το ευρύ κοινό. Ανέλαβαν λοιπόν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν ένα διαρκές επιστημονικό σεμινάριο, το οποίο στόχο έχει να λειτουργήσει ως forum για την παρουσίαση και συζήτηση των σύγχρονων θεωρητικών ρευμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει τις εξής διαλέξεις:

— 16 Δεκεμβρίου 2015: Naama Goren-Inbar (καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιεροσολύμων): «The Acheulian site of Gesher Benot Ya‘aqov, Israel: environment, hominin culture, subsistence and adaptation».

— 14 Ιανουαρίου 2016: Geoff Bailey (καθηγητής Πανεπιστημίου York): «Submerged landscapes and hominin dispersals: a world perspective».

— 18 Φεβρουαρίου 2016: Ανδρέας Ντάρλας (Διευθυντής Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας -Σπηλαιολογίας, Υπουργείο Πολιτισμού): «Χίλιοι αιώνες προϊστορίας στη Μάνη: οι πολιτισμοί της Μέσης και της Ανώτερης Παλαιολιθικής».

— 23 Μαρτίου 2016: Νένα Γαλανίδου (αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης): «Η Λέσβος πριν από μισό εκατομμύριο χρόνια: οι αρχαιολογικές μαρτυρίες από τα Ροδαφνίδια».

— Απρίλιος 2016: Javier Baena Preysler (καθηγητής Αυτόνομου Πανεπιστημίου Μαδρίτης): «The Lower and Middle Paleolithic in Madrid (Spain): recent discoveries».

— Μάιος 2016: Κατερίνα Χαρβάτη (καθηγήτρια Πανεπιστημίου Eberhard-Karls, Tübingen): «Νέες παλαιοανθρωπολογικές έρευνες στα πλαίσια του προγράμματος PaGE, 2012-2015».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο «Αλ. Αργυριάδης» του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), στις 19.00. Είσοδος ελεύθερη.

Υπεύθυνες διοργάνωσης: Γεωργία Κουρτέση-Φιλιππάκη (αναπλ. καθηγήτρια Εθνικoύ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και Νένα Γαλανίδου (αναπλ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης).