Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012  νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων γίνεται από διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίων και κατά περίπτωση καταξιωμένους στο χώρο τους επαγγελματίες, με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών E-Learning, και αξιοποιώντας και διευρύνοντας τη βραβευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και, ειδικότερα, της γλώσσας και του πολιτισμού της αρχαίας Αιγύπτου προσφέρεται ένα από τα πλέον καινοτόμα προγράμματα με τίτλο «Αιγυπτιακά ιερογλυφικά και παπυρολογία».

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας του Μέσου Βασιλείου (Κλασικά Αιγυπτιακά) και της ελληνικής γλώσσας και γραφής των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Εξετάζονται και αναλύονται η μορφολογία και η σημασιολογία των ιερογλυφικών σημείων, τα είδη γραφής (ιερογλυφική, ιερατική), οι συντακτικές και γραμματικές δομές του ρηματικού και μη-ρηματικού λόγου, η βασιλική ονοματολογία, τα θεοφορικά ονόματα και οι ταφικές επωδές προσφορών και μαγικής προστασίας του νεκρού στον αιγυπτιακό Άδη.

Η διδασκαλία βασίζεται στην πρωτότυπη και διαδραστική μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ενισχύεται από ποικίλες, προαιρετικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Η εκμάθηση της γλώσσας συνδυάζεται με τη διδασκαλία βασικών πτυχών της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της κοινωνικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας. Παρέχονται ψηφιακό υλικό ιερογλυφικών επιγραφών και κειμένων (ελληνική έκδοση του Corpus Rosette), διαδραστικό λεξικό ιερογλυφικών με τη μορφή flashcards και ειδικό λογισμικό σχεδιασμού, αποτύπωσης και μεταγραφής των ιερογλυφικών σημείων.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να διαβάζουν, να μεταγράφουν και να μεταφράζουν ιερογλυφικές επιγραφές και σύντομα αποσπάσματα έργων της αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο, και θα γνωρίζουν σημαντικές πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού.

Η δεύτερη ενότητα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γλώσσας και της γραφής των ελληνικών παπυρικών κειμένων από την αρχαία Αίγυπτο με παράλληλη εξέταση σημαντικών πτυχών των ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να διαβάζουν, να μεταγράφουν και να μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους. Παράλληλα, θα έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά και ιστορικά έργα της Ελληνορωμαϊκής αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο.

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τις ακόλουθες δύο Διδακτικές Ενότητες / μαθήματα, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν και ανεξάρτητα:

1. «Αιγυπτιακά ιερογλυφικά: Αποκωδικοποιώντας τη γλώσσα και τον πολιτισμό των αρχαίων Αιγυπτίων» (10 εβδομαδιαίες συνεδρίες). Ημερομηνία έναρξης: 26 Οκτωβρίου 2015.

2. «Παπυρικά κείμενα της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου» (10 εβδομαδιαίες συνεδρίες). Ημερομηνία έναρξης: 18 Ιανουαρίου 2016.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αφενός σε φοιτητές ή πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφετέρου σε επαγγελματίες αρχαιολόγους, ιστορικούς, πολιτισμολόγους, εργαζόμενους σε Μουσεία ή Εφορείες Αρχαιοτήτων, με στόχο να δημιουργήσει «μικτά τμήματα» με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Το φυσικό αντικείμενο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων (εισροές) και αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας (διαδικασίες) να παρέχει σφαιρική επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία-κατάρτιση (εκροές) στους συμμετέχοντες, άμεσα αξιοποιήσιμη στην παραγωγική διαδικασία.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος: Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης, Επίκουρος Καθηγητής Αιγυπτιολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης, Νικόλαος Λίτινας (ΕΤΕΠ Παπυρολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.