«Βία και Πολιτική: Ιδεολογίες, Ταυτότητες, Αναπαραστάσεις» είναι ο τίτλος του Γ’ Συνεδρίου Νέων Ερευνητών που διοργανώνει ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη μνήμη του καθηγητή Νίκου Μπιργάλια. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15-16 Ιανουαρίου 2016. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ.

Βασική στόχευση του συνεδρίου αποτελεί ο επιστημονικός διάλογος ανάμεσα σε νέους ερευνητές της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών γύρω από θεματικούς άξονες, που αναδεικνύουν όψεις των σχέσεων ανάμεσα στη βία και την πολιτική στην ιστορική τους διάσταση.

Ως θεματικές του συνεδρίου προτείνονται οι εξής: «Θεωρητικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις της βίας», «Νόμιμη και παράνομη βία», «Αρχαιολογία και εικονογραφία της βίας», «Βία και ετερότητα», «Βία “από τα πάνω” και αντίσταση», «Εξεγέρσεις και επαναστάσεις», «Μικροϊστορία της βίας».

Το συνέδριο απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και νέους ερευνητές ιστορίας, αρχαιολογίας ή άλλων συναφών πεδίων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Γίνονται δεκτές πρωτότυπες ανακοινώσεις στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα διάρκειας 15 λεπτών.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες και να τη στείλουν συνημμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου postgradsociety@gmail.com έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Οργανωτική επιτροπή: Αντώνης Αμπούτης (υπ. διδάκτορας Ευρωπαϊκής Ιστορίας ΕΚΠΑ), Μάριος Δημητριάδης (υπ. διδάκτορας Ευρωπαϊκής Ιστορίας ΕΚΠΑ), Σάκης Δημητριάδης (υπ. διδάκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας ΕΚΠΑ), Δήμητρα Θεοδωρίδου (υπ. διδάκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ), Δώρα Κωνσταντέλλου (υπ. διδάκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ), Μαρία Μάμαλη (υπ. διδάκτορας Ιστορίας Νέου Ελληνισμού ΕΚΠΑ).

Επιστημονική Επιτροπή: Ευάνθης Χατζηβασιλείου (Καθηγητής Ιστορίας του Μεταπολεμικού Κόσμου), Κώστας Γαγανάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερης Ευρωπαϊκής Ιστορίας), Σοφία Ανεζίρη (Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας), Κατερίνα Κωνσταντινίδου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας Νέου Ελληνισμού), Γιώργος Πάλλης (Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας).

ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ_ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ