Το μικρό και απομονωμένο νησί της Θηρασίας, μέλος του συμπλέγματος νησιών της Σαντορίνης, είναι το αντικείμενο της έρευνας της πολυεπιστημονικής ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Συντονίστρια του Ερευνητικού Έργου είναι η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, Κλαίρη Παλυβού.

Το ερευνητικό πρόγραμμα, με τίτλο «Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί. Η περίπτωση της Θηρασίας» έχει στόχο τη διαχρονική χαρτογράφηση της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, ώστε να αναδειχθούν οι επιλογές, οι περιορισμοί, οι αλλαγές, οι συνέχειες και οι ασυνέχειες και να διερευνηθεί ποικιλοτρόπως το φαινόμενο του νησιωτισμού.

Ξεκίνησε το 2007, με μια πρώτη αναγνώριση του χώρου και της ανθρώπινης παρουσίας, από τα πρώτα ίχνη της έως την πρόσφατη εποχή. Το 2012 η έρευνα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Θαλής, με τον τίτλο «Διαχρονικοί, νησιωτικοί πολιτισμοί: η περίπτωση της Θηρασίας» και διευρύνθηκε με τη συμμετοχή πολλών ερευνητών, ποικίλων ειδικοτήτων (γεωλόγων, αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων, κοινωνικών ανθρωπολόγων κ.ά.).

Το 2015 η έρευνα ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν σε Συμπόσιο, με τίτλο «Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί. Η περίπτωση της Θηρασίας», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2015 στο ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ. Η έναρξη του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 9.30. Παράλληλα με το Συμπόσιο, στον ίδιο χώρο, θα λειτουργεί έκθεση με πλούσιο υλικό από τις έρευνες των επιστημόνων.

«Η Θηρασία είναι ένα εξαιρετικό πεδίο για μία τέτοιου είδους έρευνα γιατί διατηρείται εν πολλοίς αλώβητη από τη σύγχρονη άναρχη ανάπτυξη. Τα πορίσματα της έρευνας, πέραν της ιστορικής και επιστημονικής τους αξίας, θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό μιας ήπιας ανάπτυξης που θα αξιοποιήσει τα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του νησιού» υποστηρίζουν οι συντελεστές του έργου.

Για το πρόγραμμα του Συμποσίου δείτε εδώ.