Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού, ελεύθερης πρόσβασης, περιοδικού Museumedu, το οποίο αποτελεί έκδοση του Εργαστηρίου Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρώτο και πειραματικό τεύχος Museumedu 1, με θέμα «Μουσεία και Εκπαίδευση-Θεωρία και Πράξη: Μουσική, Χορός, Μαθηματικά» εκδόθηκε την άνοιξη του 2015. Το Museumedu εκδίδεται κάθε έτος με συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ανακοινώνεται πριν περίπου ενάμιση χρόνο, με την Ανακοίνωση Νέου Τεύχους και την αντίστοιχη Πρόσκληση Συμμετοχής. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η έκδοση τευχών με ποικιλία επιμέρους θεμάτων, ώστε να διευκολύνεται και η δημοσίευση πρωτότυπων διαθεματικών επίκαιρων κειμένων. Επίσης, δέχεται προτάσεις για την έκδοση τευχών με ειδικό θέμα.

Το δεύτερο τεύχος προβλέπεται να εκδοθεί το φθινόπωρο του 2015 και θα περιλαμβάνει άρθρα ειδικών ερευνητών στον τομέα των μουσείων και της εκπαίδευσης, μελών ΔΕΠ και στελεχών μουσείων, από τον διεθνή χώρο.

Το περιοδικό Museumedu, σύμφωνα με τους καθηγητές, υπεύθυνους έκδοσης και σύνταξης, Ειρήνη Νάκου, Νίκη Νικονάνου και Παναγιώτη Κανελλόπουλο, επιδιώκει να παρέχει ένα πεδίο συνάντησης και πολύπλευρου διεθνούς διαλόγου για τη μουσειακή εκπαίδευση, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, ώστε να προωθείται η διεπιστημονική συνεργασία και να διευκολύνεται η συνάντηση του ακαδημαϊκού λόγου με την πρακτική εφαρμογή και την εμπειρία. Αποσκοπεί να συμβάλει στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ομάδων και ατόμων, στους τομείς των μουσείων, της μουσειακής εκπαίδευσης, του πολιτισμού, των τεχνών και της ιστορίας, καθώς και γενικότερα στην έρευνα και την εκπαίδευση σε πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Επίσης, αποβλέπει στην ενημέρωση επιστημόνων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και εργαζομένων στα μουσεία και στον πολιτισμό για τη διεθνή πρακτική και τον αντίστοιχο προβληματισμό, αλλά και στην ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για το αντίστοιχο έργο και τον προβληματισμό στη χώρα μας. Γι’ αυτό, πρόθεση του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων πρωτοποριακών ερευνητικών και θεωρητικών κειμένων, και η κριτική παρουσίαση σχετικών εκδόσεων αλλά και πρακτικών εφαρμογών στο πεδίο των εκπαιδευτικών δράσεων και του έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκθέσεων, συνεδρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Για ελεύθερη πρόσβαση στο περιοδικό Museumedu πατήστε εδώ.