«Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα στην Αττική και τον Αρχαίο Κόσμο» είναι ο τίτλος διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου που συνδιοργανώνουν το Επιγραφικό και Νομισματικό Μουσείο (ΕΝΜ) και το Αυστραλιανό Κέντρο Αρχαίων Νομισματικών Σπουδών (ACANS) του Πανεπιστημίου Macquarie του Σύδνεϋ.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στις 20, 21 και 22 Απριλίου 2015 στην «Αίθουσα των Εσπερίδων» του Ιλίου Μελάθρου, με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,  και εντάσσεται στο πλαίσιο της ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΝΜ και του ACANS, η οποία επικεντρώνεται στην ανάλυση του αργύρου των αρχαϊκών κοπών του νομισματοκοπείου των Αθηνών και βασίζεται στην εφαρμογή της φασματοκοπίας φθορισμού ακτίνων X (XRF).

Η θεματολογία του συνεδρίου αναφέρεται στη νομισματοκοπία κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, στην παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης πολύτιμων μετάλλων, στο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της αρχαϊκής περιόδου, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι κανόνες διαχείρισης και ελέγχου της εξόρυξης και της εμπορικής διάθεσης των πολυτίμων μετάλλων, και φυσικά στη σύγχρονη τεχνογνωσία και έρευνα ανάλυσης και συντήρησης των νομισμάτων.

Στο κλείσιμο του Συνεδρίου θα γίνει προαναγγελία της περιοδικής έκθεσης «Όθεν αργύρου εστί γενέθλη». Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα, η οποία πρόκειται να εγκαινιαστεί στο Ιλίου Μέλαθρον στις 28 Μαΐου 2015 και εστιάζεται στη νομισματοκοπία της αρχαϊκής εποχής κατά τη διάρκεια της οποίας μεταλλάσσονται η κοινωνία, τα πολιτεύματα και η τέχνη.

Στόχος του συνεδρίου είναι, μεταξύ άλλων, να φωτιστεί η έρευνα που σχετίζεται με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους για τη μελέτη των μετάλλων –κυρίως του αργύρου–, που χρησιμοποιήθηκαν για την κοπή αρχαίων νομισμάτων, όπως και τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τα αργυροφόρα μεταλλεύματα, τα αρχαία μεταλλεία, και τον εμπλουτισμό του αργύρου στο χώρο της Μεσογείου. Ακόμη, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα σύγχρονων ερευνών αναφορικά με τις τεχνικές παραγωγής αρχαίων νομισμάτων, οι οποίες συνδυάζουν τη νομισματική και τις μεθόδους ανάλυσης, καθώς και τα νέα δεδομένα της έρευνας για την αθηναϊκή νομισματοκοπία. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις των μουσείων για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις παραπάνω πρόσφατες έρευνες, που μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη διαπίστωση αυθεντικότητας ή κιβδηλείας αρχαίων νομισμάτων.

Για το πρόγραμμα του συνεδρίου δείτε εδώ.