Μια διαδικτυακή γωνιά, στην οποία προβάλλονται αγαπημένα αντικείμενα που συχνά ξεφεύγουν από το μάτι των επισκεπτών, αν και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον, ετοίμασε το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στον δικτυακό του τόπο.

Αυτή τη φορά επέλεξε να παρουσιάσει ένα σεφέρ τασί, δοχείο μεταφοράς φαγητού στους αγρούς, από την Εθνογραφική Συλλογή του.

Πρόκειται για μεταλλικό σκεύος της οθωμανικής περιόδου με κάλυμμα. Το σώμα αποτελείται από τέσσερα επάλληλα κυλινδρικά δοχεία και κάλυμμα λεκανοειδές με ημικυκλικό κρίκο ανάρτησης. Στα πλάγια συνδετικά ελάσματα συγκρατούν τα δοχεία, ενώ σε όλη την εξωτερική επιφάνεια φέρει εγχάρακτο γεωμετρικό και φυτικὀ διάκοσμο.

Η Εθνογραφική Συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά αντικείμενα του 19ου και του 20ού αιώνα, προερχόμενα από διάσπαρτους οικισμούς του νησιού, ειδικότερα της ανατολικής και της κεντρικής Κρήτης.