Η δημιουργία ενός νέου, προσωρινού, πωλητηρίου στην Ακρόπολη, σε συνδυασμό με μια προσπάθεια να αποκατασταθεί ο χαρακτήρας της διαδρομής Πικιώνη, έργο που έχει κηρυχθεί παγκόσμιο μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής από την UNESCO, είναι στα άμεσα σχέδια του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στα αμέσως επόμενα βρίσκεται η κήρυξη διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με σκοπό τον εξορθολογισμό των εγκαταστάσεων και του χώρου έξω από την είσοδο στην Ακρόπολη. Κύριος στόχος των παραπάνω είναι η αποφυγή της ταλαιπωρίας των επισκεπτών τόσο από τον συνωστισμό όσο και από τη δυσκολία να αντιληφθούν γενικά την οργάνωση των λειτουργιών του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο στρέφεται και η πρόταση για τη χωροθέτηση του νέου, πλήρως αναστρέψιμου πωλητηρίου, καθώς και των κύριων αρχών της, που «πέρασαν» ομόφωνα και με θετικά σχόλια από τα μέλη του ΚΑΣ.

Συγκεκριμένα, το κέλυφος του νέου πωλητηρίου, εμβαδού περίπου 60 τμ, που θα έχει τα χαρακτηριστικά τής εφήμερης και αρχιτεκτονικά αποδεκτής κατασκευής, θα δημιουργηθεί στον κόμβο της οδού Θεωρίας (στο πλάτωμα που δημιουργείται έναντι της Ιματιοθήκης). Η θέση, σύμφωνα με τις διευθύνσεις του ΥΠΠΟ που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της πρότασης, δεν ενοχλεί και δεν παρεμβαίνει στις διαδρομές Πικιώνη, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ανάγκες μέχρι την προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι αρχές που θα διέπουν τη χωροθέτηση του κτιρίου αφορούν, εκτός από τον αναστρέψιμο χαρακτήρα, στη βελτίωση της λειτουργίας και αισθητικής του χώρου, στη διακριτικότητα και στην εξασφάλιση μιας επίκαιρης θέσης, που θα λειτουργεί αποτελεσματικά.

Στο Συμβούλιο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και η ανάγκη να αποκατασταθεί ο χαρακτήρας της διαδρομής Πικιώνη, έτσι ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να απολαμβάνουν τη θέαση του Ιερού Βράχου και τη λειτουργία των οπτικών χαράξεων, όπως τις οραματίστηκε και υλοποίησε ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας μαζί με τους συνεργάτες του. Σε αυτό θα συμβάλει ο περιορισμός της χρήσης των δευτερευουσών διαδρομών, που χαράχτηκαν τη δεκαετία του ’70, όταν οι συνθήκες στην περιοχή ήταν διαφορετικές και η ετήσια επισκεψιμότητα πολύ μικρότερη (περίπου 700.000 έναντι άνω του 1,5 εκατ. επισκεπτών που είναι στις μέρες μας), οι οποίες, όμως, σήμερα δημιουργούν, εκτός από συνωστισμό έξω από την είσοδο της Ακρόπολης, και υποβάθμιση της κύριας διαδρομής, η οποία σχεδιάστηκε μοναδικά από τον Έλληνα αρχιτέκτονα.