Το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών ξεκινά ένα νέο εντατικό σεμιναριακό πρόγραμμα εισαγωγής στην Κλασική Αιγυπτιακή γλώσσα της Φαραωνικής περιόδου όπως αποτυπώνεται σε κείμενα της ιερογλυφικής γραφής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωριμία με τη φύση, τη δομή και την ιστορία της αιγυπτιακής γλώσσας καθώς και με τη δομή, τη σημειολογία και τη λειτουργία της ιερογλυφικής γραφής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης απλών ιερογλυφικών επιγραφών, ενώ κατόπιν εξετάσεων χορηγείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του αιγυπτιακού Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Διδάσκουσα: Δρ Ζέτα Ξεκαλάκη.

Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος-Απρίλιος 2015.

Για πληροφορίες και εγγραφές: Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών, Πανεπιστημίου 6 (3ος όροφος), Αθήνα. Τηλ.: 210 3632824, fax: 210 3614622. E-mail: culceneg@otenet.gr