Ένα σημαντικό έργο που αφορά την προβολή του αρχείου του Μουσείου Παπαναστασίου, του Μαλλιαροπουλείου Θεάτρου και του Σπηλαίου Κάψια, μέσω των νέων τεχνολογιών, θα υλοποιηθεί στον Δήμο Τρίπολης.

Με την ολοκλήρωση του έργου τον προσεχή Σεπτέμβριο το πλούσιο αρχειακό υλικό των μνημείων θα είναι στη διάθεση των ερευνητών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιοποίησης, η ψηφιοποίηση και η τεκμηρίωση του υλικού σύμφωνα με παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα και η ανάπτυξη μιας κατάλληλα δομημένης και οργανωμένης διαδικτυακής δομής για την ηλεκτρονική προβολή και ελεύθερη ανάκτηση των αρχείων από κάθε πολίτη.

Απώτερος σκοπός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, είναι η προστασία του περιεχομένου των αρχειακών τεκμηρίων από τη φθορά του χρόνου μέσω της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσής τους αλλά και η ανάδειξη της πολιτισμικής και ιστορικής σημασίας των αρχείων αυτών μέσα από την παροχή πρόσβασης στα αρχειακά τεκμήρια με χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.