Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει έναν ετήσιο θεματικό κύκλο ιστορικής έρευνας και καταγραφής, ο οποίος αναδεικνύει τις αρχειακές συλλογές της Θεσσαλονίκης και συνδέει την ιστοριογραφία με τα πρωτότυπα τεκμήρια. Κάθε χρόνο επιλέγεται μία επιμέρους θεματική ενότητα από την ιστοριογραφία της πόλης και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ιστορικοί, ερευνητές, ιστοριοδίφες, συγγραφείς, φοιτητές κ.ά.) να πραγματοποιούν σχετικές μελέτες και στη συνέχεια να καταθέτουν τις εργασίες τους. Με βάση τις εργασίες αυτές πραγματοποιούνται ιστορική ημερίδα και έκθεση τεκμηρίων, ενώ οι μελέτες αποτελούν την κύρια ύλη του περιοδικού του Κέντρου, στο οποίο παρουσιάζονται επίσης τα ιστορικά αρχεία της πόλης.

Για την περίοδο 2014-2015, προκηρύσσεται η έρευνα της θεματικής ενότητας «Η οικονομική ζωή στη Θεσσαλονίκη “1920-1950”, όπως αποτυπώνεται μέσα από τα αρχεία της. Από την κρίση στην ανάπτυξη. Η συμβολή των φορέων, σωματείων και επιμελητηρίων».

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν τις εργασίες τους μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2015 στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στην υπεύθυνη της έκδοσης Ευγενία Δραγούμη, στα τηλέφωνα 2310264668/274167 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.dragoumi@thessaloniki.gr.

Οι εργασίες θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (με γραμμ. Times New Roman, μεγ.12, διάστ. 1,0) και θα κυμαίνονται μεταξύ 10-15 σελίδων περίπου. Σε περίπτωση που την εργασία συνοδεύουν εικόνες θα πρέπει αυτές να παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο .tif, ανάλυση 300dpi) και να συνοδεύονται από άδεια για τη δημοσίευσή τους.