Την έντονη ανησυχία του για τη νέα σύνθεση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η νέα σύνθεση του ΚΑΣ:

«Έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ο διορισμός από την πολιτική ηγεσία υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΠΟΑ που πρόσκεινται πολιτικά σε αυτήν, προκαλεί σοβαρή ανησυχία όσον αφορά στην αυτονομία του Συμβουλίου.

»Υποβαθμίζει πτυχές του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, καθώς από τους 16 αρχαιολόγους που συμμετέχουν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, τα δύο μόνο είναι Βυζαντινολόγοι. Και αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, ύστερα μάλιστα από την προηγούμενη θητεία του Συμβουλίου, η οποία συζητήθηκε αρνητικά για τη στάση του απέναντι σε βυζαντινές αρχαιότητες.

»Προκαλεί ανησυχίες ως προς την ανεξαρτησία του από τα μεγάλα συμφέροντα. Αναμφισβήτητα, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το ΚΑΣ με την προηγούμενή του σύνθεση υπήρξε η τύχη των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης: η ομόφωνη γνωμοδότηση της πρώτης εξέτασης (Ιανουάριος 2013), με τις συνθήκες που παρουσιάστηκε το θέμα εντός του ΚΑΣ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΕΑ, της διεθνούς αρχαιολογικής κοινότητας, μεγάλου αριθμού επιστημονικών, πολιτικών και κοινωνικών φορέων, αλλά και την προσφυγή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ΣτΕ. Η δεύτερη γνωμοδότηση του ΚΑΣ ένα χρόνο μετά (Ιανουάριος 2014) οδηγήθηκε μετά από αλλεπάλληλες ψηφοφορίες σε οριακή πλειοψηφία (8:7), ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ σε προσφυγή του Δήμου της Θεσσαλονίκης για ακύρωση Υπουργικής Απόφασης που στηρίχθηκε στην σχετική γνωμοδότηση του συμβουλίου του 2013.

»Η τοποθέτηση ως νέου μέλους του ΚΑΣ του συμβούλου της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και συμπαραστάτη των απόψεών της, προκαλεί τους χιλιάδες πολίτες, αρχαιολόγους και μη, που ενδιαφέρθηκαν και ενδιαφέρονται για την τύχη του σπουδαιότερου ευρήματος της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης των τελευταίων δεκαετιών, αλλά και την προστασία των μνημείων σε όλη την επικράτεια. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί, άλλωστε, και το γεγονός της απομάκρυνσης από το ΚΑΣ μελών που μειοψήφησαν για την τύχη των αρχαιοτήτων του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης».

Καταλήγοντας, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων εκφράζει την έντονη ανησυχία του που η επιλογή των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου συνεχίζει να προκαλεί τόσα ερωτηματικά και αμφιβολίες ως προς τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας για τον τρόπο λειτουργίας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και υπενθυμίζει τις πάγιες θέσεις του Συλλόγου που αποσκοπούν στην προάσπιση του θεσμικού ρόλου του κορυφαίου συλλογικού οργάνου για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τις οποίες:

«Είναι περισσότερο από αναγκαία η επιστροφή του αποφασιστικού αντί του γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Συμβουλίου.

»Το ΚΑΣ οφείλει να είναι το όργανο που θα ασχολείται με εθνικής εμβέλειας θέματα και δεν θα αναλίσκεται σε υποθέσεις που μπορούν να επιλύονται περιφερειακά από τα τοπικά συμβούλια μνημείων ή τις Εφορείες Αρχαιοτήτων.

»Είναι κρίσιμη η απόλυτη ανεξαρτησία του από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Ορισμός ανώτατου δικαστικού λειτουργού ως προέδρου αντί κυβερνητικού στελέχους (Γενικός Γραμματέας).

»Απαιτείται η αξιοκρατική και διαφανής επιλογή των μελών που δεν διορίζονται ex officio με διαδικασίες ανεπηρέαστες από την πολιτική ηγεσία (π.χ. κλήρωση και περιοδικότητα συμμετοχής από κατάλογο επιστημόνων που κατέχουν τα ανάλογα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα). Η μετατροπή ενός επιστημονικού οργάνου σε κυβερνητική επιτροπή με τη συμμετοχή μόνο των κομματικά προσκείμενων ως υπηρεσιακών μελών πλήττει το κύρος του. Οπωσδήποτε, η συμμετοχή ως μελών προσώπων που έχουν συνδέσει το όνομά τους με δυσμενείς για την προστασία των αρχαιοτήτων θέσεις δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή.

»Θεωρείται απαραίτητη η εκπροσώπηση στη σύνθεση του ΚΑΣ του ΣΕΑ».