«Αναταγμένα» αρχιτεκτονικά μέλη από τον δεύτερο όροφο της πρόσοψης του Ανακτόρου των Αιγών θα εκτεθούν στο ένα από τα δύο μεγάλα αίθρια που θα πλαισιώνουν το υπό κατασκευή κεντρικό κτίριο του Πολυκεντρικού Μουσείου. Η σχετική μουσειογραφική μελέτη, που πήρε το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο Μουσείων, έδωσε το στίγμα της εικόνας που θα έχει ο επισκέπτης του εκθεσιακού χώρου, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος τον Οκτώβριο του 2015: τριάντα τέσσερα αυθεντικά αρχιτεκτονικά μέλη από ιωνικά κιονόκρανα, επιστύλια, στυλοβάτες που παίζουν ταυτόχρονα και τον ρόλο των γείσων, θωράκια που μιμούνται ξύλινη κατασκευή, έξι μοναδικά ακέραια λίθινα ψευδοπαράθυρα, καθώς και όλα τα σωζόμενα στοιχεία του αετώματος, που βρίσκονταν κάποτε στο ανώγειο της ανατολικής πτέρυγας του ανακτόρου, θα στηθούν όχι με σκοπό την αναστήλωση του μνημείου –που απέχει 3 χλμ. από το κτίριο– αλλά την έκθεσή τους εν ανατάξει. Το μικρό αυτό τμήμα από το αρχαίο οικοδόμημα θα βρίσκεται σε περιβάλλον που αντιστοιχεί με ακρίβεια ως προς τις διαστάσεις και την εικόνα με το αρχαίο μνημείο, θα διαφοροποιείται όμως ως προς τα υλικά και τη λειτουργία.

Πρόκειται για θραύσματα που συντηρήθηκαν και συγκολλήθηκαν για να μπορούν με την ανάταξή τους να δίνουν μια όσο το δυνατόν πιο αυθεντική «ματιά» στον δεύτερο όροφο του Ανακτόρου των Αιγών, του πρώτου περιστυλίου στην ιστορία της κλασικής αρχιτεκτονικής. Έτσι, θα παρέχονται πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι αν εκτίθεντο με τον καθιερωμένο τρόπο. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος της έκθεσης: Ο επισκέπτης να γνωρίζει το μνημείο μέσα από μια βιωματική αίσθηση και περιήγηση, με αρωγούς του, εκτός από τα εκθέματα, μια μακέτα, την αυτόματη ξενάγηση (σε ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά, ίσως και σε γερμανικά και κινεζικά) και τις εφαρμογές «επαυξημένης πραγματικότητας», που θα είναι αντικείμενο διαφορετικής μελέτης.

«Έχουμε πολύ σημαντικές έννοιες να δείξουμε στους επισκέπτες μέσα από την ανάταξη, αλλιώς ελάχιστοι θα καταλάβαιναν τη λειτουργία των μελών», δήλωσε η Αγγελική Κοτταρίδη, προϊσταμένη της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπεύθυνη μεταξύ άλλων για όλα τα έργα ανάπλασης, ανάδειξης και συντήρησης του Ανακτόρου των Αιγών. Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρχουν επίσης προθήκες με αρχιτεκτονικά θραύσματα, λίθινα μέλη, τμήματα από ειδικά στοιχεία δαπέδων, κεραμίδια, σίμες, ακροκέραμα, σιδερένια δεσίματα ξύλινης οροφής κ.ά. Πέρα από τα ίδια τα εκθέματα και τον τρόπο παρουσίασής τους, υπάρχουν κι άλλες καινοτομίες στον χώρο, όπως το δάπεδο από μεταλλικό πλέγμα, βάθους γύρω στα 8 εκατοστά, που σκοπό έχει να δίνει «αέρα» στο μνημείο του β’ ορόφου και στο κοινό την αίσθηση της περιήγησης μέσα σε μια πλατφόρμα.

Τέλος, οι επισκέπτες θα μπορούν να «διαβάζουν» το μνημείο και με έναν ακόμη τρόπο: Μια συγκλονιστική κάτοψη του ανακτόρου με χαράξεις μέσα από μια αλληλουχία γεωμετρικών σχημάτων θα δίνουν το γεωμετρικό στίγμα του ανακτόρου, το οποίο υπακούει παντού στον νόμο της χρυσής τομής. Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2014, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο συμφώνησε ως προς την αναστήλωση, κατά χώραν και στο μέγιστο δυνατό, του α’ ορόφου του Ανακτόρου των Αιγών.