Κατά 13,4% αυξήθηκαν οι επισκέπτες των μουσείων και κατά 13,5% οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-∆εκεμβρίου του 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-∆εκεμβρίου 2013, παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 22% και αντίστοιχη αύξηση των εισπράξεων κατά 16,5% , σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Στα μουσεία, η μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών συνολικά για το 2013, σε σχέση με το 2012, σημειώθηκε στο Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας (52%) και ακολουθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με 28,7%, το Εθνικό Αρχαιολογικό με 22%, και το Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών με 18,1%.

Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους η μεγαλύτερη αύξηση επισκεπτών για το 2013 σημειώθηκε στον Μυστρά με 75,2%, και ακολουθούν η αρχαία Επίδαυρος (29,8%), οι Μυκήνες (28,4%), η αρχαία Κάμειρος (26,5%) και το Σούνιο (24,8%).

Όσον αφορά τον ∆εκέμβριο του 2013, παρουσιάστηκε μείωση των επισκεπτών των μουσείων κατά 15%, και αύξηση των εισπράξεων κατά 2,7%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Ενώ τους αρχαιολογικούς χώρους, τον ίδιο μήνα, σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 7%, καθώς και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 10%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.