Έως τις 4 Μαΐου 2014 παρατείνονται οι εκθέσεις «Εκ Θεσσαλονίκης Φως» και «Το φως των Γραμμάτων» που παρουσιάζονται στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Μέσα από την έκθεση «Εκ Θεσσαλονίκης Φως» αναδεικνύεται η καθοριστική συμβολή των Θεσσαλονικέων αδελφών Κωνσταντίνου-Κυρίλλου και Μεθοδίου στην επινόηση της σλαβικής γραφής και την καθιέρωση του τρίτου επίσημου αλφαβήτου της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κυριλλικού αλφαβήτου, καθώς και στη συνακόλουθη διάδοση του Χριστιανισμού στον κόσμο της σημερινής Κεντρικής Ευρώπης και όχι μόνον.

Το υλικό της έκθεσης «φωτίζει» τη μεσοβυζαντινή Θεσσαλονίκη και τον εν πολλοίς άγνωστο 9ο αιώνα, το πνευματικό και πολιτιστικό υπόβαθρο στην πόλη και την Κωνσταντινούπολη, τη διπλωματική, ιεραποστολική και εκπολιτιστική δράση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Σλάβους της σημερινής Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και τον απόηχο του έργου τους.

Η έκθεση «Εκ Θεσσαλονίκης Φως» αποτελεί για τον επισκέπτη την απαραίτητη εισαγωγή στη φωτογραφική έκθεση χειρογράφων «Το φως των Γραμμάτων», η οποία φιλοξενείται ήδη από τον Νοέμβριο του 2013 στον άνω όροφο της ίδιας πτέρυγας, στο πλαίσιο του έτους 2013, αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου που ανακήρυξε ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ξεναγήσεις ενηλίκων στην έκθεση «Εκ Θεσσαλονίκης Φως» πραγματοποιούνται από τους αρχαιολόγους του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με δηλώσεις συμμετοχής. Ημέρες και ώρες ξεναγήσεων: Τετάρτη 10.00 και 11.00, Πέμπτη 11.00. Δηλώσεις συμμετοχής: κ. Μιχαλοπούλου, καθημερινά 10.00-13.00, τηλ. 2313 306 403.

Συνεργαζόμενοι φορείς: 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Συλλογή Γεωργίου Τσολοζίδη.