Τον τρίτο κύκλο του καινοτόμου προγράμματος επιμόρφωσης και εξειδίκευσης «Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά: Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διδασκαλία της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής» προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι επιμορφούμενοι/ες θα μυηθούν στον μαγευτικό κόσμο των ιερογλυφικών συμβόλων και της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας και θα εξερευνήσουν σημαίνουσες πτυχές της αιγυπτιακής σκέψης και κοινωνικής πρακτικής.

Τα εβδομαδιαία μαθήματα βασίζονται σε πρωτότυπο ψηφιακό υλικό, ηλεκτρονικές βάσεις ιερογλυφικών επιγραφών και στο διαδραστικό λεξικό αιγυπτιακών λέξεων (flashcards) που έχει αναπτύξει η Αιγυπτολογική Ομάδα Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαδραστική μάθηση και διδασκαλία. Μέσω ενός ειδικού λογισμικού σχεδιασμού των ιερογλυφικών συμβόλων και λέξεων, οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να γράφουν, να σχεδιάζουν και να μεταγράφουν ιερογλυφικά σύμβολα και λέξεις.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία των επιμορφούμενων. Όμως συμπληρωματικά και με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω του συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος ή της Διδακτικής Ενότητας, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 22312/15-10-2008 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45231&menu=general

Πληροφορίες και εγγραφές: Γραμματεία Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, κα Κατερίνα Μοσχούς, τηλ. 22410 99425-6, e-mail: [email protected]

Ημερομηνία λήξης εγγραφών: 10 Μαρτίου 2014.