Κύκλο 20 διώρων εβδομαδιαίων μαθημάτων με σύγχρονα δια­δραστικά οπτικοακουστικά μέσα, με σκοπό τη «μύηση» στην αρχαία αιγυ­πτιακή ιστορία, τέχνη, θρησκεία, επιστήμη, γλώσσα και ιδίως στην ιερογλυφική γραφή, διοργανώνει το Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας με την αρωγή του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Επιγραφικού Μουσείου Αθηνών (Τοσίτσα 1, Αθήνα).

Έναρξη: Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014.

Εγγραφές έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014. Περι­ορισμένος αριθμός θέσεων.

Πληροφορίες

Ελληνικόν Ινστιτούτον Αιγυπτιολογίας: Τηλ.: 6945 137419 (καθημερινά: 10:00-12:00 και 17:00-20:00), e-mail: [email protected]