Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, ξεκίνησε να προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής.

Ειδικότερα σε σχέση με τον τομέα της αρχαιολογίας και των φυσικών επιστημών, προσφέρεται φέτος ένα από τα πλέον καινοτόμα προγράμματα με τίτλο «e-Learning στην Αρχαιομετρία (Νέες Τεχνολογίες, Συντήρηση και Διαχείριση Αρχαιοτήτων)». Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τα κυριότερα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με την αρχαιολογία, τη συντήρηση, την αρχαιολογία σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και αποσκοπεί στην αφομοίωσή τους από τους εκπαιδευόμενους μέσα από ένα σύστημα διδασκαλίας και εφαρμογών στηριζόμενο, κυρίως, στην on line αλληλεπίδραση εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική.

Περιγραφή προγράμματος

Η Aρχαιολογία και η Πολιτιστική Κληρονομιά που αναφέρεται κυρίως στην αρχαιότητα δεν έχουν αναδειχθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο στην Ελλάδα. Η παραδοσιακή αρχαιολογία στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας περιορίστηκε στη θεωρητική κατάρτιση και δεν ανέδειξε νεότερα γνωστικά αντικείμενα συναφή με τη μελέτη και ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Η τάση της ενσωμάτωσης των νεότερων γνωστικών αντικειμένων που συνδυάζουν το διώνυμο φυσικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες (ψηφιοποίηση, πληροφορική) με την αρχαιολογία και την ιστορία εμφανίστηκε τη 10ετια του 1960 διεθνώς (Αγγλία, ΗΠΑ) και επεκτάθηκε σχεδόν σε κάθε χώρα, αναδεικνύοντας τα νεότερα διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα αυτά σε βασικές μονάδες ειδίκευσης στις λεγόμενες αρχαιολογικές επιστήμες (αρχαιομετρία). Στο πλαίσιο αυτό, το πιστοποιημένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να μεταδώσει τις σύγχρονες γνώσεις κατά εύληπτο και παραστατικό τρόπο στους πτυχιούχους αρχαιολόγους, ιστορικούς, συντηρητές, και άλλων κλάδων των αρχαιογνωστικών και θετικών επιστημών που επιθυμούν να ασχοληθούν ή εργάζονται σε οριζόντια θέματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Οι νεότερες αυτές γνώσεις έρχονται ως φυσιολογική ανάγκη και αφορούν την εξέλιξη των αρχαιολογικών και πολιτισμικών σπουδών και τις σημαντικές εφαρμογές στην Ελλάδα και Παγκόσμια, από την αρχαιολογική /ανθρωπολογική ανασκαφή, στις σωστικές επεμβάσεις και την προληπτική συντήρηση, τη δειγματοληψία, τη χρονολόγηση, την ανάλυση, την προέλευση, τη διερεύνηση αρχαίας τεχνολογίας, τις εμπορικές οδούς, στην αρχαιότητα από την προϊστορική εποχή μέχρι και τους λόγους προσανατολισμού ναών σε ορισμένη κατεύθυνση. Επίσης, αφορούν την 3διάστατη απεικόνισή τους, την εικονική πραγματικότητα αλλά και την προώθηση του προϊόντος (που έχει μελετηθεί, τεκμηριωθεί, αναδειχθεί, ανασυσταθεί) στην αγορά εργασίας, αλλα και την διαχείρηση μουσειακών συλλογών και αρχαιολογικών/ιστορικών συνόλων με τα Διεθνή κριτήρια και Πρότυπα καθιερωμένα από την ΟΥΝΕΣΚΟ.

Με το πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν νέες γνώσεις, νέες ιδέες για τους τρόπους αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος, και εκπαιδεύονται στη λειτουργία κάποιων οργάνων φορητών συσκευών και λογισμικών, για να αξιοποιούν τις λαμβανόμενες μετρήσεις, στο πεδίο, στο εργαστήριο, και στις μουσειακές συλλογές. Λόγω του διαφορετικού υπόβαθρου των πτυχιούχων το επίπεδο δυσκολίας διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να είναι εύληπτο σε όλους.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες Διδακτικές Ενότητες/μαθήματα: 1. Αρχαιολογία και Θετικές Επιστήμες. 2. Παγκόσμιες κλιματικές μεταβολές και αρχαίοι πολιτισμοί (τα τελευταία 30.000 έτη). 3. Μέθοδοι εντοπισμού θαμμένων μνημείων (χερσαία και θαλάσσια). 4. Μέθοδοι Χρονολόγησης. 5. Μέθοδοι χαρακτηρισμού και προέλευσης αρχαιοϋλικών. 6. Σωστικά μέτρα στη συντήρηση τέχνεργων και μνημείων (χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα). 7. Νέες Τεχνολογίες στην Αρχαιολογία. 8. Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστικός Τουρισμός.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στο χώρο της αρχαιολογίας, σε επαγγελματικές ομάδες αρχαιολόγων, ιστορικών, ξεναγών, συντηρητών, φυσικών, χημικών και άλλων κλάδων των αρχαιογνωστικών και θετικών επιστημών, οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένα θέματα αρχαιολογίας και αρχαιομετρίας, και αυξήσουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα διδάσκουν αποκλειστικά επιφανείς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων ελληνικών πανεπιστημίων με ειδίκευση στα σχετικά αντικείμενα.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος:  Ιωάννης Λυριτζής, Καθηγητής Αρχαιομετρίας, Τμ. Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Υπεύθυνοι Διδακτικών Ενοτήτων και διδάσκοντες: Ιωάννης Λυριτζής, Ιωάννης Χατζόπουλος (Καθηγητής, Τμ. Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Μαρία Οικονόμου (Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Πολιτ. Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Ευαγγελία Καβακλή (Επικ. Καθηγήτρια, Τμ. Πολιτ. Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Δέσποινα Τσιαφάκη (Ερευνήτρια, ΙΠΕΤ, Ερ. Κέντρο «Αθηνά», Ξάνθη), Βασίλειος Γκανιάτσας (Καθηγητής, Τμ. Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ), Χρήστος Καλλονιάτης (Λέκτορας, Τμ. Πολιτ. Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Δρ Ευγενία Αλεξάκη (ΕΑΠ), Δρ Έλενα Κόρκα (Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών), Βασιλική Αργυροπούλου (Καθηγήτρια, Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, ΑΤΕΙ Αθήνας), Βασίλειος Λαμπρόπουλος (Καθηγητής, Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, ΑΤΕΙ Αθήνας), Γεώργιος Παναγιάρης (Καθηγητής, Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, ΑΤΕΙ Αθήνας), Αναστασία Πούρνου (Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, ΑΤΕΙ Αθήνας), Νικόλαος Ζαχαριάς (Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), Γρηγόριος Τσόκας (Καθηγητής, Τμ. Γεωλογίας, ΑΠΘ), Παναγιώτης Τσούρλος (Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Γεωλογίας, ΑΠΘ) και Δημήτριος Σακελαρίου (Ερευνητης Α’, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε).

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Πληροφορίες

Διάρκεια προγράμματος: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 – Κυριακή 13 Ιουλίου 2014.

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=55493&menu=general

Πληροφορίες για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα: Ιωάννης Λυριτζής, τηλ.: 22410 99320, email: liritzis@rhodes.aegean.gr

Για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης: Γραμματεία Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, τηλ.: 22410 99424-6, e-mail: e-epimorfosi@aegean.gr

Δικτυακός τόπος: e-epimorfosi.aegean.gr