Αλλάζει πρόσωπο ο χώρος μεταξύ των Τειχών της Θεσσαλονίκης και του διατηρητέου σιδηρουργείου «Αξιλιθιώτη». Η ανάδειξη της περιοχής συζητήθηκε στη σύσκεψη μεταξύ του Αντιδημάρχου Αστικού Περιβάλλοντος, Ανδρέα Κουράκη, και της Προϊσταμένης της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δέσποινας Μακροπούλου.

Πρόκειται για τη ζώνη πρασίνου εκτός των ανατολικών Τειχών, στο τμήμα της από την οδό Ολυμπιάδος έως τη συμβολή των οδών Κάστρων και Ελένης Ζωγράφου. Σε προγενέστερη προσπάθεια διαμόρφωσης της περιοχής, αποκαλύφθηκε το προτείχισμα της πόλης και ο χώρος παρέμεινε αδιαμόρφωτος με χαρακτηριστικά εγκατάλειψης.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τόσο η Εφορεία Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας όσο και η 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προχώρησαν σε έργα αποκατάστασης του σιδηρουργείου «Αξιλιθιώτη» και των Τειχών αντίστοιχα. Σε συνδυασμό με αυτές τις επεμβάσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προχωρήσει στη γενικότερη διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάπλαση της περιοχής και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σημερινής υποβάθμισής της.

Αποφασίστηκε η άμεση εκπόνηση μελέτης που θα προβλέπει τη σύνδεση της οδού Ολυμπιάδος με την οδό Κάστρων. Η σύνδεση θα επιτευχθεί μέσω ενός ήπιου πεζόδρομου όπου θα δημιουργηθεί μονοπάτι περιπάτου αλλά και στάσεις ξεκούρασης και θέασης των μνημείων, ενώ θα αναδειχθεί και το προτείχισμα στα σημεία που αυτό είναι εφικτό.