Το 16ο κατά σειρά διεθνές συνέδριό της με θέμα «The Image of the “Other” / the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013)” («Η Εικόνα του “Άλλου” / του Γείτονα στα Εκπαιδευτικά Συστήματα των Βαλκανικών Χωρών (1998-2013)») διοργανώνει η Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (Balkan Society for Pedagogy and Education).

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2013, σε συνεργασία με οκτώ Πανεπιστημιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

Το συνέδριο έχει αντικείμενο έρευνας την εικόνα ή την κατατομή των γειτόνων, όπως αυτή διαμορφώνεται και προβάλλει μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και κυρίως μέσα από τα σχολικά βιβλία.

Στόχος του συνεδρίου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι να δώσει την ευκαιρία σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες της εκπαίδευσης, πολιτικούς κ.ά. να εξετάσουν και να παρουσιάσουν τις εξελίξεις που έχουν πραγματοποιηθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των βαλκανικών χωρών από τη δεκαετία του 1990 και εξής μέχρι σήμερα στο επίμαχο αυτό ζήτημα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτό κρίνεται αναγκαίο, γιατί μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων και τα συναφή προς αυτά σχολικά εγχειρίδια, τις κατευθύνσεις που απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις εγκυκλίους και τις ηλεκτρονικές οδηγίες των υπουργείων Παιδείας, αλλά και την καθημερινή σχολική ζωή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες βαλκανικές χώρες, διαμορφώνεται μια πλασματική ταυτότητα («virtual identity») των γειτόνων λαών, κυρίως για πολιτικούς και πολιτισμικούς ή και άλλους λόγους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαστρεβλώνεται η ιστορική αλήθεια, να υποτιμώνται ή να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά των λαών, να συντηρούνται οι προκαταλήψεις και τα εθνικά στερεότυπα, να καλλιεργούνται αρνητικά αισθήματα ή και εχθρικές διαθέσεις και να εντείνονται οι σχέσεις μεταξύ των γειτόνων λαών.

Στο συνέδριο συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι όλων των Βαλκανικών χωρών (Ελλάδας, Αλβανίας, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Κροατίας, Σερβίας, Σλοβενίας, Μαυροβουνίου, Τουρκίας) και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές βαλκανικών και ελληνικών πανεπιστημίων και ινστιτούτων.

Οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τα κείμενα που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία ή σε σειρές βιβλίων, στα σχολικά προγράμματα και τις οδηγίες που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, να συγκρίνουν τα ερευνητικά δεδομένα και να ανασκευάσουν τις εικονικές αυτές ταυτότητες, που σχεδόν κάθε βαλκανική χώρα εισάγει και συντηρεί μέσα στο εκπαιδευτικό της σύστημα, και να αναδείξουν την πραγματική ή την αντικειμενική εικόνα των γειτόνων λαών.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες, οι οποίες, σύμφωνα με τους διοργανωτές, καλύπτουν όλες τις διαστάσεις, αλλά και τις επιδιώξεις της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθούν οι βαλκανικές χώρες, είτε αυτές δηλώνονται ρητά είτε εκφράζονται έμμεσα και συγκεκαλυμμένα μέσα από τα σχολικά βιβλία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εγκυκλίους και οδηγίες που απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Αυτές είναι οι εξής:

– Ο εθνικός «εαυτός», ο εθνικός «εχθρός» και η εθνική ταυτότητα.

– Η σχέση της εξωτερικής πολιτικής με τη διαβαλκανική συνεργασία, την Ευρωπαϊκή πολιτική και την οικονομική κρίση.

– Η μάθηση και διδασκαλία στη σχολική τάξη, ενδοσχολικές μη προγραμματικές δραστηριότητες και εθνικές γιορτές στα σχολεία.

– Απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τα σχολικά βιβλία και τη χρήση τους.

– Εκπαιδευτικά προγράμματα και μέθοδοι διδασκαλίας.

– Νέες τεχνολογίες, ηλεκτρονική / ψηφιακή μάθηση και μέσα επικοινωνίας.

Programme_The Image of the Other