Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην Αιγυπτολογία και τον αρχαίο Αιγυπτιακό Πολιτισμό με τίτλο «Αρχαία Αίγυπτος και ο Κόσμος της Ελληνικής Αρχαιότητας: διεπιστημονικές προσεγγίσεις» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η υλοποίηση των ενοτήτων του προγράμματος βασίζεται στην αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-learning.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου και ΑΕΙ, σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, φιλολόγους, γλωσσολόγους, θρησκειολόγους, εργαζόμενους σε πολιτιστικούς φορείς, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού και ελληνικού πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα

Το παρόν διατμηματικό, διεπιστημονικό και διαθεματικό Πρόγραμμα εστιάζει στην αρχαιολογία, την ιστορία και τις κοινωνικές δομές της αρχαίας Αιγύπτου και του κόσμου της Ελληνικής Αρχαιότητας, αναδεικνύοντας σημαίνοντα στοιχεία πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης σε μια ιδιαιτέρως μακρά διάρκεια, φωτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικές όψεις της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν σε διαρκή επαφή σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Αρχαιολογικές μαρτυρίες και γραπτά τεκμήρια βεβαιώνουν ότι οι ποικιλόμορφες αλληλεπιδράσεις στον τομέα της τέχνης, της λατρείας και του πολιτισμού υπήρξαν συχνά καταλυτικές. Προϊόντα πολιτισμού, τέχνεργα, μύθοι και λατρείες, θρησκευτικές ιδέες και σύμβολα της αρχαίας Αίγυπτου εισέρχονται στον Αιγαιακό χώρο και αλλάζουν πρόσωπο, υιοθετούν άλλη γλώσσα και εικονογραφικό προσωπείο.

Ταυτόχρονα, η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο εμπλουτίζει τον αιγυπτιακό πολιτισμό με σημαίνοντα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Το περιεχόμενο των μαθημάτων επιλέχθηκε κατά τρόπον, ώστε να αναπτυχθούν, στο μέτρο του δυνατού, όλες οι παράμετροι των αμφίδρομων σχέσεων και επιδράσεων μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών πολιτισμών.

Πληροφορίες

Έναρξη: Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014. Λήξη: Κυριακή 20 Ιουλίου 2014.

Ιστοσελίδα προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=57021&menu=general

Για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα: Παναγιώτης Κουσούλης (Επ. Καθηγητής Αιγυπτολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων). Τηλ.: 6944945907, e-mail: egyptology@aegean.gr. Iστοσελίδα: http://kousoulis.blogspot.gr, http://www.aegeanegyptology.org

Για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης: Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, τηλ.: 22410 99426, e-mail: moschous@aegean.gr. Ιστοσελίδα: http://e-epimorfosi.aegean.gr/