Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην Αιγυπτολογία και τον αρχαίο Αιγυπτιακό Πολιτισμό με τίτλο «Αρχαία Αίγυπτος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Νειλοχώρας» διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η υλοποίηση των ενοτήτων του προγράμματος βασίζεται στην αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-learning.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους λυκείου και ΑΕΙ, σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, φιλολόγους, γλωσσολόγους, θρησκειολόγους, εργαζόμενους σε πολιτιστικούς φορείς, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού και ελληνικού πολιτισμού.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα

Το παρόν διατμηματικό, διεπιστημονικό και διαθεματικό Πρόγραμμα εστιάζει σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του με τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας.

Μέσα από μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα δεδομένα από τις επιστήμες της αρχαιολογίας, ιστορίας, θρησκειολογίας, μουσειολογίας και παιδαγωγικής, εξετάζονται η μνημειώδης αρχιτεκτονική (πυραμίδες, τάφοι, ναοί) και τέχνη της αρχαίας Αιγύπτου, και αναλύονται οι σημαντικότερες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές ενότητες, με παράλληλη χρονική (Φαραωνική, Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος) και θεματική ανάπτυξη (ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη, θρησκεία, νεκρική ιδεολογία και πρακτική), και επιδιώκει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στις υπάρχουσες δομές δια βίου μάθησης στην Ελλάδα.

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές εγνωσμένου κύρους από μεγάλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίζουν το πολιτικοκοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο δράσης και ανάπτυξης ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς που ήκμασαν στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου και, παράλληλα, θα μπορούν να αξιολογούν την πολύπλευρη διαπολιτισμική επικοινωνία και τις επαφές της χώρας που γέννησε αυτόν τον πολιτισμό με τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας και την Εγγύς Ανατολή.

Πληροφορίες

Έναρξη: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013. Λήξη: Κυριακή 20 Ιουλίου 2014.

Εγγραφές έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Ιστοσελίδα προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45199&menu=general

Για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα: Παναγιώτης Κουσούλης (Επ. Καθηγητής Αιγυπτολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων). Τηλ.: 6944945907, e-mail: [email protected] Iστοσελίδα: http://kousoulis.blogspot.gr, http://www.aegeanegyptology.org

Για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης: Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, τηλ.: 22410 99426, e-mail: [email protected] Ιστοσελίδα: http://e-epimorfosi.aegean.gr/