Νικόλαος Ακαμάτης, Ερυθρόμορφη Κεραμική από την Πέλλα, εκδ. Ζήτη, Αθήνα 2013, 348 σελ.

ISBN 978-960-456-379-1

Θέμα του βιβλίου αποτελεί η μελέτη της ερυθρόμορφης κεραμικής ενός άγνωστου μέχρι σήμερα τοπικού εργαστηρίου, που εντοπίστηκε στην Πέλλα και χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Στο εργαστήριο αυτό αποδίδονται διακόσια σαράντα πέντε όστρακα, μικρά ή μεγάλα τμήματα ερυθρόμορφων αγγείων και πιθανόν είκοσι τέσσερα τμήματα λεκανίδων διακοσμημένων με επίθετο χρώμα.

Για την παραπάνω μελέτη και την κατανόηση της σχέσης της ντόπιας κεραμικής με την αττική ελέγχθηκε το σύνολο της ερυθρόμορφης κεραμικής που βρέθηκε στις ανασκαφές της Πέλλας από το 1957 ως και το 2011, δηλαδή πάνω από δύο χιλιάδες τριακόσια τμήματα ερυθρόμορφων αγγείων.

Επίσης, εξετάστηκε ερυθρόμορφη κεραμική και από άλλες περιοχές της Μακεδονίας, με στόχο την προσέγγιση του θέματος των εξαγωγών των προϊόντων του τοπικού εργαστηρίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του Ν. Ακαμάτη, η οποία εγκρίθηκε από το Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ το 2011.