Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης και αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρει από τον Οκτώβριο 2013 νέα καινοτόμα προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην Αιγυπτολογία και τον αρχαίο Αιγυπτιακό Πολιτισμό.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείου και ΑΕΙ, σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, φιλολόγους, γλωσσολόγους, θρησκειολόγους, εργαζόμενους σε πολιτιστικούς φορείς, σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε άλλες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες επιθυμούν να εμβαθύνουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού και ελληνικού πολιτισμού.

Η υλοποίηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και προγραμμάτων γίνεται από επώνυμους και διεθνώς αναγνωρισμένους Καθηγητές και Καθηγήτριες Πανεπιστημίων, με την αξιοποίηση πρότυπων μορφών e-Learning. Με την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πρωτοπορώντας όμως στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ακολουθεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποίησης της δια βίου μάθησης, απονέμοντας επίσης «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Προγράμματα

1. Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά και Παπυρολογία

Σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και γραφής του Μέσου Βασιλείου (Κλασικά Αιγυπτιακά) και της ελληνικής γλώσσας και γραφής των παπύρων της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Η πρώτη ενότητα εξετάζει και αναλύει, μέσα από πρωτότυπες ιερογλυφικές επιγραφές και αντιπροσωπευτικά έργα της αρχαίας αιγυπτιακής γραμματείας, τις κατηγορίες των ιερογλυφικών συμβόλων, τα είδη γραφής (ιερογλυφική, ιερατική), τις συντακτικές και γραμματικές δομές του ρηματικού και μη-ρηματικού λόγου, τα βασιλικά και θεϊκά ονόματα, τις ταφικές επιγραφές και τη φόρμουλα αναθημάτων και προσφορών.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίζουν τις κυριότερες γραμματικές και συντακτικές δομές της αρχαίας αιγυπτιακής γλώσσας και θα μπορούν να διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν ιερογλυφικές επιγραφές και σύντομα αποσπάσματα έργων της αιγυπτιακής γραμματείας από το πρωτότυπο. Η δεύτερη ενότητα στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη διδασκαλία της γλώσσας και γραφής των ελληνικών παπυρικών κειμένων από την αρχαία Αίγυπτο με παράλληλη εξέταση σημαντικών πτυχών των ιστορικών, κοινωνικών και θρησκευτικών δομών της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Με το πέρας της ενότητας οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, διαβάζουν, μεταγράφουν και μεταφράζουν λέξεις, προτάσεις και κείμενα από παπύρους.

Ιστοσελίδα Προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45231&menu=general

2. Αρχαία Αίγυπτος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Νειλοχώρας

Το παρόν διατμηματικό, διεπιστημονικό και διαθεματικό Πρόγραμμα εστιάζει σε σημαίνουσες πτυχές του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού και στις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του με τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας. Μέσα από μια διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, που χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα δεδομένα από τις επιστήμες της αρχαιολογίας, ιστορίας, θρησκειολογίας, μουσειολογίας και παιδαγωγικής, εξετάζονται η μνημειώδης αρχιτεκτονική (πυραμίδες, τάφοι, ναοί) και τέχνη της αρχαίας Αιγύπτου, και αναλύονται οι σημαντικότερες πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και θρησκευτικής ιδεολογίας των αρχαίων κατοίκων της Νειλοχώρας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις διδακτικές ενότητες, με παράλληλη χρονική (Φαραωνική, Ύστερη και Ελληνορωμαϊκή Περίοδος) και θεματική ανάπτυξη (ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη, θρησκεία, νεκρική ιδεολογία και πρακτική), και επιδιώκει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο κενό στις υπάρχουσες δομές δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές εγνωσμένου κύρους από μεγάλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες θα γνωρίζουν το πολιτικοκοινωνικό και θρησκευτικό πλαίσιο δράσης και ανάπτυξης ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς που ήκμασαν στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου και, παράλληλα, θα μπορούν να αξιολογούν την πολύπλευρη διαπολιτισμική επικοινωνία και τις επαφές της χώρας που γέννησε αυτόν τον πολιτισμό με τον κόσμο της ελληνικής αρχαιότητας και την Εγγύς Ανατολή.

Ιστοσελίδα Προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45199&menu=general

3. Η Μυστική Παράδοση της Αιγύπτου: Μαγεία, Θεουργία, Ερμητισμός

To Πρόγραμμα μελετά τις αρχές και τον συμβολισμό της αρχαίας αιγυπτιακής μαγείας και τελετουργικής πρακτικής και την πρόσληψή τους από τα φιλοσοφικά, θεολογικά και μυστικιστικά ρεύματα της Ύστερης Αρχαιότητας και Μεσαιωνικής Δύσης.

Στο πρώτο μέρος του Προγράμματος αναλύεται ο γενεσιουργός χαρακτήρας της αιγυπτιακής μαγείας, η συμβολή της στη διατήρηση της ουράνιας και κοσμικής ισορροπίας και περιγράφονται οι αποτρεπτικές της ιδιότητες. Παράλληλα, σκιαγραφούνται οι χαρακτήρες και ιδιότητες των θεϊκών/δαιμονικών ονομάτων και υποστάσεων και περιγράφεται η αλληλένδετη σχέση της μαγείας με το θρησκευτικό σύστημα σκέψης και συμπεριφοράς των αρχαίων Αιγυπτίων. Επιπλέον, αναλύεται και αξιολογείται η συμβολή της ελληνικής κοσμοθεωρίας και θεολογίας στην ανάπτυξη ενός ιδιάζοντος θρησκευτικού συγκρητισμού στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ελληνιστικής οικουμένης.

Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος εστιάζει στην πρόσληψη της αιγυπτιακής μαγικής παράδοσης και λατρευτικής πρακτικής από τις φιλοσοφικές σχολές και τα μυστικιστικά ρεύματα της Ύστερης Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι πιθανές αιγυπτιακές επιδράσεις στον Ερμητισμό και την πρώιμη χριστιανική απολογητική γραμματεία και η μετάπλαση της αιγυπτιακής παράδοσης από τις μυητικές και μυστικιστικές σχολές της Αναγέννησης και των νεώτερων χρόνων.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη διεύρυνση της σημασίας της Αιγύπτου ως γεωπολιτι(σμι)κού χώρου εντός του οποίου διαμορφώνονται οι συνθήκες για τη διαλεκτική ώσμωση της υπό θεουργική ανανοηματοδότηση τελούσης φιλοσοφίας της Ύστερης Αρχαιότητας, της καινοφανούς χριστιανικής θεολογίας και των δυτικών μυητικών και μυστικιστικών σχολών.

Ιστοσελίδα Προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=45235&menu=general

4. Αρχαία Αίγυπτος και ο Κόσμος της Ελληνικής Αρχαιότητας: διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Το παρόν διατμηματικό, διεπιστημονικό και διαθεματικό Πρόγραμμα εστιάζει στην αρχαιολογία, την ιστορία και τις κοινωνικές δομές της αρχαίας Αιγύπτου και του κόσμου της Ελληνικής Αρχαιότητας, αναδεικνύοντας σημαίνοντα στοιχεία πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης σε μια ιδιαιτέρως μακρά διάρκεια, φωτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικές όψεις της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν σε διαρκή επαφή σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Αρχαιολογικές μαρτυρίες και γραπτά τεκμήρια βεβαιώνουν ότι οι ποικιλόμορφες αλληλεπιδράσεις στον τομέα της τέχνης, της λατρείας και του πολιτισμού υπήρξαν συχνά καταλυτικές. Προϊόντα πολιτισμού, τέχνεργα, μύθοι και λατρείες, θρησκευτικές ιδέες και σύμβολα της αρχαίας Αίγυπτου εισέρχονται στον Αιγαιακό χώρο και αλλάζουν πρόσωπο, υιοθετούν άλλη γλώσσα και εικονογραφικό προσωπείο. Ταυτόχρονα, η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο εμπλουτίζει τον αιγυπτιακό πολιτισμό με σημαίνοντα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης. Το περιεχόμενο των μαθημάτων επιλέχθηκε κατά τρόπον, ώστε να αναπτυχθούν, στο μέτρο του δυνατού, όλες οι παράμετροι των αμφίδρομων σχέσεων και επιδράσεων μεταξύ των δύο μεγάλων αυτών πολιτισμών.

Ιστοσελίδα Προγράμματος και εγγραφών: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=57021&menu=general

Πληροφορίες

Για θέματα προγράμματος σπουδών και λοιπά επιστημονικά θέματα: Παναγιώτης Κουσούλης (Επ. Καθηγητής Αιγυπτολογίας, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων). Τηλ.: 6944945907, e-mail: egyptology@aegean.gr. Iστοσελίδα: http://kousoulis.blogspot.gr, http://www.aegeanegyptology.org

Για θέματα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης: Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, τηλ.: 22410 99426, e-mail: moschous@aegean.gr. Ιστοσελίδα: http://e-epimorfosi.aegean.gr/