Ανάσκαμμα, ανασκαφικό περιοδικό, τόμος 6, 2013. Εκδότης: Γ.Χ. Χουρμουζιάδης.

Πρόκειται για το 6ο τεύχος του ανασκαφικού περιοδικού Ανάσκαμμα, τα άρθρα του οποίου μπορείτε να διαβάσετε σε pdf στον δικτυακό τόπο του (http://anaskamma.wordpress.com/06-2013/).

Το Ανάσκαμμα διατίθεται επίσης από το βιβλιοπωλείο «Λογότυπος ΑΠΘ», Κτήριο Διοίκησης, Ισόγειο, 54124 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310997249.

Περιεχόμενα

— που λέει ο λόγος… [editorial]

Ροζαλία Χρηστίδου, Πειραματική αρχαιολογία: Γενικές κατευθύνσεις, εφαρμογή στη μελέτη των προϊστορικών εργαλείων [Rozalia Christidou, Experimental archaeology: General directions, application to the study of the prehistoric tools]

Ευφροσύνη Βήκα, Παλαιοδιατροφή: Η ανάλυση των σταθερών ισότοπων στην αρχαιολογία [Efrosyni Vika, Paleodiet: Stable isotope analyses in archaeology]

Βασιλική Αδρύμη-Σισμάνη, Αγρότες και ψαράδες: «Παρά καλλίναον βοιβίαν λίμναν» [Vasiliki Adrymi-Sismani, Farmers and fishermen “by the fair-flowing lake of Boebe”]

Μαρία Τρατσέλα, Ιστορικότητα και τοπίο: Σύγχρονοι προβληματισμοί για τον σχεδιασμό αρχαιολογικών χώρων [Maria Tratsela, Historicity and landscape: Contemporary design issues of archaeological spaces]

Γ.Χ. Χουρμουζιάδης, Το ιστορικό περιεχόμενο της προϊστορίας [G. H. Hourmouziadis, The historic content of prehistory]

Πάντος Α. Πάντος, Το θεσμικό πλαίσιο των ανασκαφών στην Ελλάδα από τον 20ό στον 21ο αιώνα [Pantos A. Pantos, The legal framework for the archaeological excavations in Greece: From the 20th to the 21th century]

Dimitris Kontogiorgos, Stories of sediments: Cultural formation processes at the neolithic tell at Paliambela Kolindrou [Δημήτρης Κοντογιώργος, Ιστορίες ιζημάτων: Κοινωνικές διεργασίες σχηματισμού της Νεολιθικής Τούμπας Παλιαμπέλων Κολινδρού]

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ» [“DRAFTS”]

Μελίνα Παϊσίδου, Το δέκατο έκτο μνημείο UNESCO για τη Θεσσαλονίκη ή… [Melina Paisidou, Τhe sixteenth UNESCO monument for Thessaloniki or …]