Λογείον – Περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο, τεύχος 2 (2012), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2013, 360 σελ.

Στο Λογείον: περιοδικό για το αρχαίο θέατρο δημοσιεύονται πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, οι οποίες αναφέρονται σε όλες τις όψεις του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου και δράματος, στην πρόσληψή του από το νεότερο θέατρο, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες, καθώς και στη σύγκρισή του με το θέατρο άλλων περιόδων και γεωγραφικών περιοχών.

Περιεχόμενα του 2ου τεύχους

G.M. Sifakis, J.R. Green, «Eric Walter Handley (1926-2013)».

G. Castrucci, «Dodona versus Delphi in Greek Tragedy: The Wanderings of the Hero between Expiation and Ties of γένος».

Α. Marinis, «Seeing Sounds: Synaesthesia in the Parodos of Seven against Thebes».

Α. Petrides, «Proxemics and Structural Symmetry in Euripides’ Medea».

Μ.J. Martin Velasco, «Οι χαρακτήρες στην Άλκηστη του Ευριπίδη και η στάση τους απέναντι στον νόμο».

TH.K. Stephanopoulos, Euripides oder Pseudo-Euripides? (Eur. *Fr. 545a Kn. = 909 N2).

I. Konstantakos, «‘Μy Kids for Sale’: The Megarian’s Scene in Aristophanes’ Acharnians (729-835) and Megarian Comedy».

S. Papaioannou, «Cylindrus and the Rational Circularity of Error in the Menaechmi».

E.J. Jory, «Τhe Mask of Astyanax and the Pantomime Librettist».

D. Haas, «Κ.Π. Καβάφης: Aνέκδοτο αυτοσχόλιο στο ποίημα “Η ναυμαχία”»

E. Kωσταρά, «“[Απόσπασμα περί των σοφιστών]”: Ένας ημιτελής ‘διάλογος’ του Καβάφη με τον Αριστοφάνη».

Ι. Παπαγεωργίου, «Ο Οιδίπους τύραννος του Σοφοκλή στο ελληνικό θέατρο σκιών».

Γ. Πεφάνης, «Φιλοσοφικές παρατηρήσεις του Καστοριάδη στην αττική τραγωδία».

F. Decreus, «Τhe Reptilian Brain and the Representation of the Female in Theodoros Terzopoulos’ Bacchai».

Miscellanea

G.M. Chesi, «A Few Notes on nosos and Language in Sophocles’ Philoctetes».

Βιβλιοκρισίες

Γ.Μ. Σηφάκης, «Alan Hughes, Performing Greek Comedy, Cambridge 2012».

Θ.Κ. Στεφανόπουλος, «Ευριπίδης: Άλκηστη, ερμηνευτική απόδοση Δανιήλ Ιακώβ, τ. α΄-β΄, Αθήνα 2012».