Διεθνές συνέδριο με θέμα «Εικονική Αρχαιολογία: Μουσεία και Πολιτιστικός Τουρισμός» διοργανώνει το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Duke, USA. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς, στις 25-28 Σεπτεμβρίου 2013.

Προθεσμία υποβολής τίτλου και περίληψης (500 λέξεις): 1η Ιουνίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του συνεδρίου: http://vamct13.syros.aegean.gr/

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Καθ. Ιωάννης Λυριτζής