Παρουσίαση του βιβλίου του Α. Παπανικολάου Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου διοργανώνουν η Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης σήμερα στις 18.30, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

Θα μιλήσουν ο ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ Χαράλαμπος Μπούρας, πρόεδρος της ΕΣΜΑ, ο πολιτικός μηχανικός Κώστας Ζάμπας, υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου και συνεργάτης του Α. Παπανικολάου και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης Φανή Μαλλούχου-Tufano. Θα προβληθεί, επίσης, η ψηφιακή ταινία «Το Ερέχθειο, ιστορία και αναστηλώσεις», παραγωγής και επιστημονικής επιμέλειας της ΥΣΜΑ.

Το βιβλίο

Με την έκδοση του δίτομου έργου του αείμνηστου Α. Παπανικολάου «Η αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του έργου», που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια των Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρα, εγκαινιάζεται η σειρά «Απόδοση αναστηλωτικών έργων Ακροπόλεως».

Το βιβλίο εκδόθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του ΥΠΑΙΘΠΑ και την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, με πιστώσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, και αφορά στο έργο αποκατάστασης του Ερεχθείου, την πρώτη ολοκληρωμένη αναστηλωτική επέμβαση σε μνημείο της Ακρόπολης από την ΕΣΜΑ.

Ο πρώτος τόμος πραγματεύεται την υλοποίηση του έργου. Παρουσιάζονται η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής και οι συνθήκες που οδήγησαν στην απόφαση υλοποίησής του. Με πλούσιο εποπτικό υλικό αναλύονται οι θεωρητικές αρχές, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της επέμβασης, η οργάνωση του εργοταξίου, οι εργασίες αποσυναρμολόγησης του μνημείου, η συντήρηση και δομική αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών μελών και τέλος η ανασύνθεση του μνημείου.

Στον δεύτερο τόμο παρουσιάζονται νέα στοιχεία για το μνημείο, που προέκυψαν κατά την επέμβαση, και η κριτική στο έργο της αποκατάστασης. Εκτός από τα κείμενα του μελετητή, την έκδοση συνοδεύουν ως παραρτήματα, άρθρα σχετικά με το μνημείο και τις επεμβάσεις, όπως: Τα συμπεράσματα της «Διεθνούς Συνάντησης για την Αποκατάσταση του Ερεχθείου» (8-10 Δεκεμβρίου 1977), μελέτες σχετικές με ειδικότερα θέματα της αποκατάστασης του μνημείου, των Μ. Κορρέ, Α. Παπανικολάου και Κ. Ζάμπα, και τις φυσικοχημικές επεμβάσεις στο Ερέχθειο, του Θ. Σκουλικίδη, η περιγραφή του μνημείου, της Μ. Μπρούσκαρη, η αποτίμηση των επεμβάσεων στο Ερέχθειο, των Φ. Μαλλούχου-Tufano και Χ. Μπούρα και η τεκμηρίωση του έργου της αποκατάστασης του Ερεχθείου και η ηλεκτρονική διαχείρισή της, του Γ. Αλεξόπουλου. Η τελευταία αυτή εργασία εμπεριέχεται και σε ψηφιακό δίσκο που συνοδεύει την έκδοση.