Στην πρωτεύουσα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, στην Πέλλα, θα συνεχιστούν οι ανασκαφές που διενεργούνται στην αρχαία Αγορά υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας του ΑΠΘ Ιωάννη Ακαμάτη, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» στο σχετικό αίτημα του Τομέα Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι νέες πενταετείς έρευνες (2013-2017) αφορούν στην περιοχή νότια της Αγοράς, στη βόρεια στοά και την κεντρική πλατεία, καθώς και στην ανατολική πτέρυγα, με σκοπό την εξερεύνηση των αρχιτεκτονικών δομών, τον εντοπισμό –αν υπάρχουν– παλαιότερων οικοδομικών φάσεων και τη διαμόρφωση τελικής πρότασης ως προς το οικοδόμημα της αγοράς στις υπό έρευνα περιοχές. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες για τη γραφική αποκατάσταση και την κατασκευή συνολικής μακέτας του συγκροτήματος, θα συνεχιστεί η συντήρηση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάδειξη των ευρημάτων και θα μελετηθεί το ανθρωπολογικό υλικό, αλλά και το υλικό των οστέινων, λίθινων και μεταλλικών μικροαντικειμένων.

Σε μια έκταση 70.000 τ.μ., στο κτιριακό συγκρότημα της αρχαίας Αγοράς, που άκμασε τα ελληνιστικά χρόνια, επικεντρωνόταν η μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα της Πέλλας, όπως δείχνουν και τα κτίρια που την αποτελούσαν: εργαστήρια κεραμικής, κοροπλαστικής, ειδών διατροφής, επεξεργασίας μετάλλων και αρωματοποιίας, καταστήματα πώλησης, χώροι με διοικητικό χαρακτήρα, καθώς και το αρχείο της πόλης, όπου βρέθηκαν πήλινα σφραγίσματα παπύρων.

Οι ανασκαφές του 2012 πραγματοποιήθηκαν στη βόρεια και ανατολική στοά, στην κεντρική αυλή και στην περιοχή του δημόσιου αρχείου της Πέλλας, όπου εντοπίστηκε ένα ναόσχημο ορθογώνιο οικοδόμημα. Ένας από τους στόχους του 2013 είναι και η περαιτέρω έρευνα του ναού, η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής μορφής του και η εύρεση της θεότητας που λατρευόταν σε αυτόν.

Επιπλέον, στην ανασκαφική περίοδο του 2012 βρέθηκαν πολλά νομίσματα, κάποια αργυρά κι ένας μεγάλος αριθμός πήλινων και αποθηκευτικών αγγείων, πολλά από τα οποία φέρουν ενσφράγιστες λαβές. Επίσης, εντοπίστηκαν αρκετά ειδώλια, λυχνάρια και μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μια σιδερένια παραγναθίδα.