Αύξηση των επισκεπτών των μουσείων τον Νοέμβριο του 2012 σε ποσοστό 9,6%, αλλά μείωση των εισπράξεων κατά 6,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011 καταγράφει η Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Στους αρχαιολογικούς χώρους παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 19,5% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 11,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των επισκεπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κατά 318,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2011.

Κατά το ενδεκάμηνο του 2012 (Ιανουάριος-Νοέμβριος) παρατηρείται μείωση 4,1% στους επισκέπτες των μουσείων καθώς και μείωση 18,9% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ενώ για την ίδια περίοδο εμφανίζεται αύξηση κατά 2% στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μείωση 12,8% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.