Μείωση των επισκεπτών των μουσείων κατά το μήνα Οκτώβριο του 2012 σε ποσοστό 1,2%, καθώς και μείωση των εισπράξεων κατά 5,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011 καταγράφει η Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.

Από τα μουσεία η μεγαλύτερη αύξηση των επισκεπτών σημειώθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με ποσοστό 116,1%, και ακολουθεί το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας με αύξηση των επισκεπτών του κατά 34,2%.

Αντίθετα, στους αρχαιολογικούς χώρους κατά τον μήνα Οκτώβριο παρατηρείται αύξηση των επισκεπτών κατά 8,4% αλλά και των αντίστοιχων εισπράξεων σε ποσοστό 3,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011.

Κατά το δεκάμηνο του 2012 παρατηρείται μείωση 4,9% στους επισκέπτες των μουσείων καθώς και μείωση 19% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ωστόσο, για την ίδια περίοδο, εμφανίζεται αύξηση 1,5% στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων συνοδευόμενη από μείωση 13,8% στις εισπράξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.