Μιχάλης Τιβέριος, Παντελής Νίγδελης, Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια – Μελέτες για την αρχαία Μακεδονία, Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2012, 750 σελ.

Ο τόμος περιλαμβάνει 25 πρωτότυπες μελέτες με παράλληλη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες συντάχθηκαν από Έλληνες επιστήμονες προερχόμενους από το ΑΠΘ, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

Οι μελέτες φωτίζουν μέσα από νέες ή παλαιότερες γραπτές και αρχαιολογικές μαρτυρίες πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων Μακεδόνων από την αρχαϊκή εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα και αρθρώνονται σε επτά θεματικές ενότητες. Στις ενότητες αυτές οι συγγραφείς πραγματεύονται θέματα που αφορούν τη δημόσια και ιδιωτική αρχιτεκτονική, την πλαστική, την κεραμική, τη ζωγραφική και τη μικροτεχνία, τα δημόσια ιερά, την οργάνωση των νεκροταφείων και τις ταφικές πρακτικές, τους πολιτικούς θεσμούς και την ανθρωπωνυμία των αρχαίων Μακεδόνων.

Η επιμέλεια του τόμου έγινε από τον καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και ακαδημαϊκό, Μιχάλη Τιβέριο, τον καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Παντελή Νίγδελη, και τη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη.