Το 2ο Συμπόσιο Ελληνικής Γαστρονομίας με τίτλο «Φαγητό, Μνήμη και Ταυτότητα στην Ελλάδα και στην Ελληνική Διασπορά» θα πραγματοποιηθεί στο Aμάρι (Ρέθυμνο Κρήτης) στις 20-21 Ιουλίου 2013.

Το συμπόσιο επιδιώκει να εγείρει ερωτήματα και να δώσει απαντήσεις γύρω από τις σχέσεις που έχουν το φαγητό, το ποτό, οι διατροφικές και μαγειρικές συνήθειες, οι γεύσεις και οι συνταγές με τη μνήμη και την ταυτότητα (ατομική, ταξική, ομαδική, τοπική, εθνική, εθνοτική κ.λπ.), από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα και στη διασπορά.

Στο συμπόσιο μπορούν να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις τους επιστήμονες και επαγγελματίες από το χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών (αρχαιολογία, εθνοαρχαιολογία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, ιστορία, διαπολιτισμικές σπουδές, εκπαίδευση, ηθική, γυναικείες σπουδές, λογοτεχνία, φιλολογία κ.λπ.), εθνοβοτανολόγοι κ.ά.

Ο τίτλος, μια περίληψη έως 300 λέξεις (στα ελληνικά ή στα αγγλικά), ένα βιογραφικό σημείωμα του ομιλητή έως 100 λέξεις (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) θα πρέπει να σταλούν με email στη διεύθυνση mkavroulakis@gmail.com έως τις 30 Μαρτίου 2013 (στο θέμα του e-mail να αναγράφεται η λέξη «Συμπόσιο»).

Κάθε ανακοίνωση δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε διάρκεια τα 15 λεπτά. Οι γλώσσες του συμποσίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Διοργάνωση: Μαριάνα Καβρουλάκη (ερευνήτρια της Ιστορίας της Διατροφής) και Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του συμποσίου http://hellenicgastronomy.wordpress.com