Τη διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και τα μουσεία προωθεί η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης, με στόχο τα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων να προσαρμόζονται ουσιαστικότερα στις ανάγκες των μαθητών, των τάξεων και των σχολείων, και να ενισχύουν την καλλιέργεια της πολιτιστικής ταυτότητας.

Στο πλαίσιο αυτό την προηγούμενη Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακά σεμινάρια, σε πέντε μουσεία της Θεσσαλονίκης, στα οποία επιμορφώθηκαν αρχικά 110 εκπαιδευτικοί.

«Η σχέση μουσείου – σχολείου είναι αναγκαία πλέον, καθώς το μουσείο θεωρείται ένα μέσο διαπολιτισμικού διαλόγου και βοηθά πολύ τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι δεδομένο, πως πρέπει να παίξουν ένα ρόλο στη διαμόρφωσή του. Κοινοί στόχοι είναι η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η ενεργητική μέθοδος διδασκαλίας και η ανακάλυψη, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης των μαθητών και η καλλιέργεια της πολιτιστικής ταυτότητάς τους» δήλωσε η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δυτικής Θεσσαλονίκης, Ξανθίππη Βασιλειάδου, στο πλαίσιο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο «Μουσείο και σχολείο. Παράθυρα ανοιχτά στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό».

Στην ημερίδα, τα μουσεία της πόλης παρουσίασαν τις μέχρι σήμερα πρακτικές τους σε ό,τι αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στα σχολεία και είναι προσαρμοσμένα στις διαφορετικές ηλικίες των μαθητών (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Στη διάρκεια της ημερίδας εξετάστηκαν τρόποι βελτίωσης των προγραμμάτων των μουσείων, με τη συνεργασία των μουσειοπαιδαγωγών και των εκπαιδευτικών, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική του κάθε σχολείου, τάξης ή μαθητή.

«Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια δράσης και άξονες συνεργασίας, τα οποία μπορούν να προτείνουν στα μουσεία, προκειμένου να οργανώσουν καλύτερα μία επίσκεψη των μαθητών τους σε αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσουν οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι, τους οποίους συναντούν οι μαθητές στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, και μπορούν να σταθούν μία καλή αφορμή για μία οργανωμένη και στοχευμένη επίσκεψη στο μουσείο», δήλωσε η κ. Βασιλειάδου.