Νέα στοιχεία για την κορυφή Προφήτης Ηλίας του όρους Αραχναίου, στην Αργολίδα, ήρθαν στο φως στη διάρκεια πρόσφατης αρχαιολογικής έρευνας. Η κορυφή Προφήτης Ηλίας είναι γνωστή ως θέση λατρείας του Δία και της Ήρας κατά τις ιστορικές περιόδους. Ωστόσο, από τις πρόσφατες έρευνες παρουσιάστηκαν ενδείξεις χρήσης του χώρου και κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο.

Στα νέα δεδομένα θα αναφερθεί η δρ Όλγα Ψυχογυιού, της Δ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε ανακοίνωσή της με θέμα «Μυκηναϊκό ιερό στην κορυφή Προφήτης Ηλίας του όρους Αραχναίου στην Αργολίδα», στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου.

Όπως αναφέρεται στην περίληψη της ανακοίνωσης: «Πρόκειται για ένα επίμηκες οροπέδιο, όπου το ασβεστολιθικό υπόβαθρο είναι διαβρωμένο και παρουσιάζει αμέτρητες “αραχνοειδείς” ρωγμές και σχισμές. Το βράχο κάλυπταν επιχώσεις αποτελούμενες από κατάλοιπα καύσεων, των οποίων η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Απέδωσαν κυρίως οστά ζώων και άφθονα όστρακα ανάμικτης κεραμικής, τα περισσότερα μικρά και διαβρωμένα από τη φωτιά.

»Τα περισσότερα όστρακα μυκηναϊκής κεραμικής βρέθηκαν στις χαμηλότερες επιχώσεις, κυρίως αυτές που κάλυπταν την επιφάνεια του βράχου. Αρκετά όμως συνελέγησαν στο υψηλότερο σημείο της θέσης, όπου πιθανόν να υπήρχε κεντρική πυρά. Τα όστρακα ανήκουν σε τριποδικές χύτρες, κύλικες, ψευδόστομους αμφορείς, κυάθους, τριποδικά αλάβαστρα και άλλα αγγεία.

»Στο μυκηναϊκό υλικό περιλαμβάνονται επίσης πάνω από 120 θραύσματα πήλινων ειδωλίων, δύο σφραγιδόλιθοι, λίθινα σφονδύλια, χάνδρες και ένα χάλκινο μαχαίρι. Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα βρέθηκαν στο σχεδόν επίπεδο ανατολικό μισό του οροπεδίου. Εικάζεται ότι το υλικό αυτό αποτελεί ένδειξη ότι τελετουργίες λάμβαναν χώρα στη θέση αυτή και κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο, ενώ επισημαίνεται ότι η ίδια η θέση παρουσιάζει γεωγραφικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν τα μινωικά ιερά κορυφής: Η θέση είναι δεσπόζουσα και περίοπτη και επιπλέον, αν και σε μεγάλη απόσταση από τους σύγχρονους οικισμούς, εύκολα προσβάσιμη.

»Η παρουσία χώρου τελετουργιών σε κορυφή βουνού στο κέντρο της Αργολίδας προσθέτει σημαντικά στοιχεία στη μελέτη του μυκηναϊκού πολιτισμού».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013, στις 19.00, στο Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο «Ιωάννη Δρακοπούλου»), Πανεπιστημίου 30, Αθήνα.

Το Μυκηναϊκό Σεμινάριο

Το Μυκηναϊκό Σεμινάριο είναι συνάντηση αρχαιολόγων και φοιτητών με σκοπό την παρουσίαση και συζήτηση του εν εξελίξει ή πρόσφατου έργου –ερευνών πεδίου και μελετών– στον τομέα των Μυκηναϊκών σπουδών. Οι παρουσιάσεις του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου έχουν τη μορφή 45λεπτων εισηγήσεων, τις οποίες ακολουθεί συζήτηση. Οργανώνονται ανά δίμηνο και φιλοξενούνται στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οργανωτική Επιτροπή Μυκηναϊκού Σεμιναρίου: Νάγια Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αιμιλία Μπάνου, Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη.