Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι, ειδικοί στο θέμα της Ελληνιστικής Κεραμικής και ανασκαφείς από ολόκληρο τον ελληνιστικό κόσμο θα συμμετάσχουν στη Θ′ Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2012.

Οι Επιστημονικές Συναντήσεις για την Ελληνιστική Κεραμική είναι μια αρχαιολογική δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται βαθμιαία από το 1985 και εξής χάρη στην πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας Ελλήνων αρχαιολόγων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μελέτη των ελληνιστικών χρόνων με βάση την παραγωγή, τη χρήση, τη διάδοση, την τέχνη και το εμπόριο των προϊόντων των κεραμικών εργαστηρίων της εποχής αυτής.

Τα θέματα καλύπτουν τη χρονική περίοδο των ελληνιστικών χρόνων, από τον 4ο αι. π.Χ. έως και τον 1ο αι. π.Χ., ενώ γεωγραφικά προέρχονται από τις χώρες της Ανατολής, τον Εύξεινο Πόντο, την μητροπολιτική Ελλάδα και τη Μεσόγειο.

Οι εργασίες των Συναντήσεων έχουν συγκεντρώσει έως τώρα μεγάλο αριθμό ειδικών αρχαιολόγων από όλο τον κόσμο, ενώ οι τόμοι των Πρακτικών των Συναντήσεων και των Λευκωμάτων ανέρχονται ήδη στους είκοσι και πλέον τόμους, ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για τη μελέτη του πολιτισμού και της καθημερινής ζωής των χρόνων μετά τον Αλέξανδρο και έως τη δημιουργία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Με αφορμή τις εργασίες της Διεθνούς Συνάντησης της Θεσσαλονίκης μια ομάδα νέων και  παλαιότερων αρχαιολόγων δημιούργησαν έναν ειδικό, δίγλωσσο τόμο με θέματα Ελληνιστικής Κεραμικής στη Μακεδονία, ένα έργο το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέρω έρευνα του πλούσιου αυτού θέματος. Το βιβλίο εκδίδει η Διεύθυνση Δημοσιευμάτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Η πανηγυρική ομιλία της εναρκτήριας συνεδρίασης θα γίνει από τον καθηγητή Graham Shipley, του Πανεπιστημίου Leicester της Αγγλίας, έναν από τους σημαντικούς ερευνητές της ελληνιστικής εποχής. Τέλος, στις εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνονται Εργαστήριο Ελληνιστικής Κεραμικής από τη Θεσσαλονίκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ κατά την τελευταία ημέρα οι σύνεδροι θα επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής.

Η Θ′ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική 2012 υλοποιείται χάρη στη βοήθεια και την υποστήριξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Πρυτανείας και της Επιτροπής Ερευνών, καθώς και όλων των φορέων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αιανής. Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων με τη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και του Διοικητικού Συμβουλίου του.