Η μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του οχυρωματικού τείχους του Κάστρου της Χίου έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκρισή της από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την προσπάθεια ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ.

Οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημειακού χαρακτήρα του φρουρίου έχουν στόχο να άρουν τις περαιτέρω φθορές στις προσόψεις των τειχισμάτων από τη χρόνια έλλειψη συντήρησης του μνημείου και να εξασφαλίσουν τα τειχίσματα από μελλοντικές ζημιές και φθορές προερχόμενες από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και ιδιαίτερα από τις αιολικές επιδράσεις της θαλάσσιας αύρας. Επίσης, να διασώσουν τα περίτεχνα μορφολογικά στοιχεία του φρουρίου, όπως τη μαρμάρινη επίστεψη στην κεντρική πύλη του κάστρου, ή τα λίθινα διακοσμητικά περιταίνια στις προσόψεις των τειχισμάτων.

Τέλος, με τη φωτοτεχνική μελέτη του ειδικού φωτισμού επιδιώκεται η ανάδειξη του μνημειακού χαρακτήρα των τειχισμάτων του κάστρου και ιδιαίτερα της κεντρικής του πύλης (Porta Maggiore).

Οι εργασίες αποκατάστασης θα περιλαμβάνουν επίσης τον καθαρισμό των τειχών και την απομάκρυνση άλλων πρόσθετων υλικών, την αποκατάσταση και επισκευή, όπου απαιτείται, και τέλος την αποξήλωση λιθόστρωτων δαπέδων από ακανόνιστους λίθους ή ακανόνιστες πλάκες, χωρίς φθορές και ζημιές, ώστε να δίνεται η δυνατότητα επανάχρησής τους, αφού πρώτα εγκατασταθεί ο ηλεκτροφωτισμός.