Τα αποτελέσματα της παλαιότερης αλλά και της πρόσφατης αρχαιολογικής έρευνας στην Πελοπόννησο θα παρουσιαστούν στη διάρκεια του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο» που θα διεξαχθεί  στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου 2012.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Δ’, ΛΗ’ και ΛΘ΄ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 6η και 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών, Επιγραφικό Μουσείο) και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σκοπός του συνεδρίου, το οποίο απευθύνεται τόσο στους ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό, είναι να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας στην Πελοπόννησο, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εντατικοποιηθεί, ιδίως λόγω των μεγάλων τεχνικών έργων και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πρόθεση των διοργανωτών είναι το Συνέδριο να αποτελέσει θεσμό ο οποίος θα παρουσιάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα πορίσματα της έρευνας για την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργολικού Κόλπου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα.

Το συνέδριο περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη εντάσσονται ανακοινώσεις που αφορούν το αρχαιολογικό έργο στη γεωγραφική περιοχή μελέτης, ενώ στη δεύτερη περιλαμβάνονται ανακοινώσεις με συγκεκριμένο θεματικό άξονα, ο οποίος θα ορίζεται κάθε φορά από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Για το 1ο Συνέδριο ο θεματικός άξονας θα είναι: «Υδάτινοι πόροι: Αξιοποίηση και διαχείριση, από την Προϊστορία έως το 1830».

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει περισσότερες από 180 ανακοινώσεις που διακρίνονται σε τρία τμήματα (Προϊστορικό, Κλασικό και Βυζαντινό-Μεσαιωνικό-Νεότερο), καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα αρχαιολογικού έργου και επιστημονικής έρευνας στην Πελοπόννησο, από τα προϊστορικά έως τα νεότερα χρόνια.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εκδρομή και ξενάγηση από τη ΛΘ’ ΕΠΚΑ και την 25η ΕΒΑ στους αρχαιολογικούς χώρους Μαντίνειας και Λεονταρίου αντίστοιχα.

Το Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης. Καθοριστική για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου ήταν η συνδρομή του επιχειρηματικού κόσμου της Τρίπολης.