Η αίθουσα της έκθεσης των μινωικών τοιχογραφιών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου ανοίγει για το κοινό την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Επανέκθεσης των Συλλογών του Μουσείου, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Οι τοιχογραφίες από τα μινωικά ανάκτορα και τις επαύλεις, που παρουσιάζονται στη νέα έκθεση με σύγχρονη μουσειολογική και μουσειογραφική άποψη, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου. Πρόκειται για ζωγραφικά έργα υψηλής τέχνης που αποτυπώνουν εικόνες του μινωικού κόσμου από την κοινωνική και θρησκευτική ζωή, το περιβάλλον της ανακτορικής Αυλής και την πλούσια κρητική φύση.

Η έκθεση τοιχογραφιών στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, όπως και η έκθεση της συλλογής γλυπτών που άνοιξε τον Αύγουστο. Παράλληλα εξακολουθεί να λειτουργεί στο κτήριο επέκτασης η Προσωρινή Έκθεση με επιλεγμένα εκθέματα από τις συλλογές του Μουσείου, με σταθερή τιμή εισιτηρίου (4 €).

Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου θα ξεναγούν δωρεάν το κοινό στη νέα έκθεση τοιχογραφιών, στα ελληνικά και τα αγγλικά, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή έως το τέλος Νοεμβρίου.