Το κτήμα Τατοΐου επισκέφθηκε χτες ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΙΘΠΑ αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού κ. Κώστας Τζαβάρας. Ο κ. Τζαβάρας ενημερώθηκε για την πορεία των εκτελούμενων εργασιών συντήρησης και αποθήκευσης στα έπιπλα, σκεύη, έργα τέχνης και λοιπά αντικείμενα που βρίσκονται στο εσωτερικό του Ανακτόρου και των λοιπών κτιρίων, αλλά και για τις σωστικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα κτίρια του κτήματος.

Ο Υπουργός διαπίστωσε με ικανοποίηση την αρτιότητα των εκτελούμενων εργασιών και συνεχάρη το προσωπικό της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων και της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής για την αποτελεσματικότητα τους στις προσπάθειες που καταβάλλουν προς την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου.

Ωστόσο, με λύπη διαπίστωσε ότι η επί μακρόν αδιαφορία των αρμοδίων εγκατέλειψε απροστάτευτα και ασυντήρητα στη φθορά του χρόνου αξιόλογα μνημεία της νεότερης πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς, που ενέχουν σημαντικά στοιχεία του ιστορικού μας παρελθόντος.

Τις επόμενες ημέρες, ο κ. Τζαβάρας θα αναλάβει πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τους Υπουργούς ΥΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αναζητηθεί από κοινού ο προσφορότερος τρόπος για τη συντήρηση, ανάδειξη, αξιοποίηση και διαχείριση του κτήματος και των εγκαταστάσεων του.

Όσον αφορά τη συντήρηση, αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη τόσο του κεντρικού κτιρίου όσο και των βοηθητικών, προβλέφθηκε ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των επίπλων, έργων τέχνης και λοιπών αντικειμένων που βρίσκονται σήμερα στο εσωτερικό τους σε ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να διευκολυνθεί η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ και να επιταχυνθεί η υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών.

Ιδιαιτέρως θα ερευνηθεί η περίπτωση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στόχος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, το κτήμα Τατοΐου να είναι επισκέψιμος χώρος πολιτισμού, αναψυχής και ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.