Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της δεύτερης ανασκαφικής περιόδου του Τμήματος Κλασικής Αρχαιολογίας του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Jagiellonian Κρακοβίας, Πολωνίας. Στόχος του προγράμματος είναι η έρευνα της Αγοράς της αρχαίας Πάφου, πρωτεύουσας της Κύπρου κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο.

Η ανασκαφή διενεργήθηκε μεταξύ 17ης Αυγούστου και 28ης Σεπτεμβρίου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Ewdoksia Papuci-Władyka με τη συμμετοχή του δρα Wojciech Machowski και με ομάδα 29 φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και εθελοντών. Η πρώτη εβδομάδα αφιερώθηκε στη μελέτη του υλικού της προηγούμενης ανασκαφικής περιόδου και η εργασία επί του πεδίου διενεργήθηκε μεταξύ 27ης Αυγούστου και 22ης Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα συνεχίστηκε στις Τομές Ι και ΙΙ που είχαν ανοιχθεί κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο στον κεντρικό τομέα της ρωμαϊκής αγοράς και στο κέντρο της ανατολικής στοάς. Στην Τομή Ι η έρευνα επικεντρώθηκε στη χρονολόγηση και στην κατανόηση των χρήσεων της κατασκευής που είχε ήδη εντοπισθεί και είχε ερμηνευθεί ως δεξαμενή. Η επέκταση της έρευνας απέδειξε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για φρέαρ, βάθους 4,50 μ., το οποίο περιελάμβανε κλειστό χρονολογικό στρώμα της πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου, πριν τα μέσα του 2ου αι. μ.Χ.

Στην Τομή ΙΙ η έρευνα συνεχίστηκε σε χώρους που είχαν ήδη εντοπισθεί κατά την προηγούμενη περίοδο, και η τομή επεκτάθηκε στα βόρεια, ανατολικά και νότια. Η πρωιμότερη κατασκευή στο νότιο τμήμα της Τομής ΙΙ είναι ένας πέτρινος αγωγός με κατεύθυνση Β-Ν, στον οποίο τοποθετήθηκε πήλινος κυλινδρικός αγωγός. Ο αγωγός αυτός χρονολογείται πιθανόν κατά την Ελληνιστική περίοδο, αλλά καταστράφηκε αργότερα από την κατασκευή ενός μεγάλου τοίχου με κατεύθυνση Α-Δ.

Στο βόρειο τμήμα της Τομής ΙΙ εντοπίστηκαν πρωιμότερα κατάλοιπα. Στο δωμάτιο 10 η ανασκαφή εντόπισε το φυσικό βράχο. Τα βαθύτερα στρώματα περιείχαν αρχαιολογικό υλικό της Ελληνιστικής περιόδου (κυρίως κεραμική), αλλά εντοπίστηκαν και τοίχοι καθώς και δάπεδα κατοικιών που μαρτυρούν τη χρήση των χώρων κατά την Ελληνιστική περίοδο. Στην Τομή ΙΙ βρέθηκαν ακόμη αρχιτεκτονικά μέλη της Ρωμαϊκής περιόδου. Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2011 εντοπίστηκαν, και ερευνήθηκαν εν μέρει, πέντε δωμάτια και κατά τη φετινή περίοδο εντοπίστηκαν επιπλέον τρία δωμάτια. Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούσαν ως καταστήματα (tabernae) κατά την πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο και καταστράφηκαν από σεισμό. Στο δωμάτιο 1, κάτω από έναν τοίχο βρέθηκε μια χάλκινη οινοχόη καθώς και θραύσματα κεραμικών, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο κύπελλο που φέρει χαραγμένο το όνομα του κατόχου.

Μεγάλος αριθμός κινητών αντικειμένων ανακαλύφθηκαν κατά την ανασκαφική περίοδο του 2012, εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες κεραμικής: πολυτελής κεραμική, χρηστική κεραμική, μαγειρικά σκεύη, εμπορικοί αμφορείς, αποθηκευτικά αγγεία, χρονολογούμενα από τους Ελληνιστικούς, τους πρώιμους Ρωμαϊκούς και τους Βυζαντινούς χρόνους. Από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ένα χρυσό ενώτιο ή περίαπτο διακοσμημένο με φύλλο κισσού, μια χάλκινη οινοχόη, μια αρύταινα με σιδηρά λαβή, χάλκινος δακτύλιος, αρκετά νομίσματα και άλλα αντικείμενα. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και ένα μολύβδινο ενεπίγραφο πλακίδιο στο οποίο αναφέρεται ο Σέλευκος, γι0ς του Αγορανόμου Βαθύλου.