Μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες μουσειολογικής ανάδειξης του Μύλου Ματσόπουλου, όσον αφορά το πρώτο υποέργο για το οποίο δόθηκε πράσινο φως από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Κολότσιο.

Τον περασμένο Αύγουστο, επαναλήφθηκε με θετική κατάληξη η δημοπρασία του πρώτου υποέργου συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, στο πλαίσιο της αποκατάστασης και μουσειολογικής ανάδειξης του ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού του Μύλου Ματσόπουλου. Το α’ υποέργο αφορά στατικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Συνοπτική περιγραφή

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου, το συγκρότημα του κυλινδρόμυλου Ματσόπουλου, κτισμένο το 1884 και χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο το 1995, ανήκει στα αντιπροσωπευτικά δείγματα κυλινδρόμυλου του 19ου αιώνα όσον αφορά στην κλίμακα, τη διάταξη των λειτουργιών, το σχήμα της κάτοψης, τη διαμόρφωση των όψεων, ακόμα και των μορφολογικών λεπτομερειών. Ο συγκεκριμένος Μύλος αξιοποιεί το υδάτινο δυναμικό σε συνδυασμό με τη μηχανοκίνηση.

Ο ιστορικός μηχανολογικός εξοπλισμός του Μύλου, ο οποίος σώζεται έως σήμερα, με την προτεινόμενη πράξη θα αποκατασταθεί, με σκοπό τη συντήρηση και την παρουσίαση της βιομηχανικής κληρονομιάς μέσω της ανάδειξης της διαδικασίας παραγωγής και επεξεργασίας των σιτηρών από το αρχικό στάδιο του καθαρισμού μέχρι το τελικό χαρμάνιασμα και την αποθήκευσή τους.

Η αποκατάσταση του κτιρίου του Μύλου και του ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού του, είναι αναγκαία για την πλήρη αναβάθμιση και ανάδειξη όλου του Πάρκου, τη διαφύλαξη, τη συλλογή, τη συντήρηση και την παρουσίαση της βιομηχανικής κληρονομιάς, τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την αύξηση των τουριστικών δράσεων και των εμπορικών κινήσεων. Συνολικά θα γίνει αποκατάσταση του κεντρικού κτιρίου, του υδρόμυλου, του βιομηχανικού-μηχανολογικού εξοπλισμού του και θα δημιουργηθεί μουσειακός χώρος αναβιώνοντας τον παλιό βιομηχανικό πολιτισμό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.