Μετά την έγκριση των αιτήσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η Ελλάδα θα δανείσει επτά αρχαιοελληνικά εκθέματα για δύο εκθέσεις που διοργανώνονται στη Ρώμη.

Η πρώτη από τις δύο εκθέσεις στη Ρώμη, με τίτλο «Caput Mundi: a city between dominion and integration», πραγματεύεται την έννοια της κατάκτησης και της πολιτικής ενσωμάτωσης ξένων λαών στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Για αυτή την έκθεση,  η οποία θα διαρκέσει από τις 4 Οκτωβρίου 2012 ως τις 10 Μαρτίου 2013, από την Ελλάδα θα διατεθούν δύο έργα.

Το πρώτο έκθεμα είναι η επιτύμβια στήλη του σωματεμπόρου Άουλου Καρπίλιου Τιμόθεου (τέλη 2ου με αρχές 1ου αι. π.Χ.) από το αρχαιολογικό μουσείο Αμφίπολης, ενώ το δεύτερο είναι η ενεπίγραφη στήλη με επιστολή του Φιλίππου Ε’ προς τους κατοίκους της Λάρισας (τέλη 3ου αι. π.Χ.), η οποία κοσμεί τον προαύλιο χώρο του αρχαιολογικού μουσείου Βόλου.

Αντιρρήσεις για τη μετακίνηση έφερε η αρμόδια ΙΓ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με το σκεπτικό ότι αποτελεί μοναδικό και ευαίσθητο μνημείο. Στο ΚΑΣ, όμως, η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της άποψης που διατύπωσε ο καθηγητής Μανόλης Κορρές: «Τα γλυπτά της χώρας μας είναι παγκοσμίως γνωστά. Καιρός να προβληθούν και τα σπουδαία επιγραφικά μνημεία μας».

Η δεύτερη ιταλική έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Οκτωβρίου 2012 έως τις 5 Μαΐου 2013 στα Μουσεία του Καπιτωλίου στη Ρώμη, με τίτλο «The Age of Balance». Η έκθεση πραγματεύεται την καλλιτεχνική παραγωγή της «χρυσής εποχής» της ρωμαϊκής τέχνης (98-180 μ.Χ.), που συμπίπτει με τις ηγεμονίες του Τραϊανού, του Αδριανού, του Αντωνίνου και του Μάρκου Αυρήλιου.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με πέντε έργα από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.