Σε παράδοση του χώρου της Κυνόσουρας και του Αρχαίου Λιμένα Σαλαμίνας στον Δήμο Σαλαμίνας προς πολιτιστική αξιοποίηση προβαίνει ο ΟΛΠ. Στα πλαίσια αυτά εκτιμάται ότι η χρήση της γης πρόκειται να αλλάξει από βιομηχανική σε τουριστική.

Με ομόφωνη απόφαση του Δήμου Σαλαμίνας (Αρ. 161/12) στα τέλη Ιουνίου, ο ΟΛΠ απομακρύνεται από τους χώρους που συνδέονται με τη ναυμαχία του 480 π.Χ. Με την ανακοίνωση της απόφασης, ο πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Ανωμερίτης πρότεινε στον δήμαρχο Σαλαμίνος  την έναρξη των διαδικασιών παραχώρησης του χώρου της Κυνόσουρας για τη δημιουργία πολιτιστικού και αρχαιολογικού πάρκου όπως και τη δημιουργία Φορέα Ειδικού Σκοπού κατά το πρότυπο του «Αθήνα 2004» για τον εορτασμό των 2.500 χρόνων από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας το 2020 με τίτλο «Ελευθερία 2020».