Σημαντικούς καρπούς έχει αποφέρει το ερευνητικό πρόγραμμα που συνεχίζεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη θέση Μαγούλα Ζερέλια, στην περιοχή του Αλμυρού, και υλοποιείται κατόπιν συνεργασίας του τμήματος Ιστορίας Ανθρωπολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της ΙΓ′ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Το ερευνητικό πρόγραμμα από πλευράς της ΙΓ′ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει έως και το τέλος Αυγούστου, ενώ η Πανεπιστημιακή ομάδα θα αναλάβει, αντίστοιχα, δράση περί τα τέλη Ιουλίου και μέχρι το τέλος Αυγούστου. Υπεύθυνη της ανασκαφής, η οποία πραγματοποιείται σε ισότιμη συνεργασία με την ΙΓ′ ΕΠΚΑ, από πλευράς Πανεπιστημίου είναι η Αντίκλεια Αγραφιώτη, αναπληρώτρια καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας. Φέτος η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιήσει μελέτη του υλικού που έχει έρθει στο φως τα τελευταία χρόνια και το οποίο είναι πολύ σημαντικό και περί τα μέσα Αυγούστου προγραμματίζεται παρουσίαση στην Ευξεινούπολη.

Το αρχαιολογικό υλικό που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντικό και όπως εξηγεί η κ. Αγραφιώτη «έχουμε πραγματοποιήσει τομή και έχουμε εντοπίσει στρωματογραφημένο υλικό από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, τη Μέση Εποχή του Χαλκού και τα νεολιθικά στρώματα». Το κινητά ευρήματα που έχουν ανακαλυφθεί είναι εξίσου αξιόλογα και περιλαμβάνουν κυρίως αγγεία, λίθινα εργαλεία, ειδώλια, ενώ παράλληλα έχει αποκαλυφθεί τάφος της Μέσης Εποχής του Χαλκού.

Εντύπωση προκαλεί εξάλλου, η ανασκαφή μιας πολύ ιδιότυπης κατασκευής που ανάγεται στην Εποχή του Χαλκού, καθώς και η ανακάλυψη καμένης καλύβας της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Την Πανεπιστημιακή ομάδα απαρτίζουν σαράντα φοιτητές, οι οποίοι θα εργαστούν από τις 30 Ιουλίου έως τις 24 Αυγούστου, υπό την καθοδήγηση της κ. Αγραφιώτη.

Η ερευνητική ομάδα της ΙΓ′ ΕΠΚΑ απαρτίζεται, αντίστοιχα, από τους αρχαιολόγους Βάσω Ροντήρη, Κώστα Βουζαξάκη, δύο εξειδικευμένους εργάτες και μια αρχαιολόγο, η οποία εκπονεί πρακτική εργασία. Οι έρευνες της ΙΓ′ Εφορείας θα επικεντρωθούν στα νεολιθικά στρώματα και όπως αναφέρει ο κ. Βουζαξάκης, «η περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, διότι έρχονται στην επιφάνεια τμήματα του προϊστορικού οικισμού, που ανάγονται στην Εποχή του Χαλκού, αλλά και προγενέστερα».

Το ερευνητικό πρόγραμμα στην προϊστορική θέση Μαγούλα Ζερέλια του Δήμου Αλμυρού αποτελεί το πρώτο ανασκαφικό πρόγραμμα Προϊστορικής Αρχαιολογίας του ΙΑΚΑ, και διενεργείται σε συνεργασία με τη ΙΓ′ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Κύριος στόχος του ανασκαφικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών Αρχαιολογίας του Τμήματος στη σύγχρονη προβληματική και μεθοδολογία ερευνών πεδίου των προϊστορικών θέσεων, στη συστηματική έρευνα συστημάτων προϊστορικής εγκατάστασης σε μικροκλίμακα τοπίου, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, βάσεις δεδομένων, δικτυακές εφαρμογές, πλασματικές αναπαραστάσεις) και στις αρχαιομετρικές εφαρμογές (μαγνητικές επισκοπήσεις, χρονολογήσεις, παλαιο-περιβάλλον, αναλύσεις υλικών κ.λπ.).

Τα τμήματα αρχαίων οικιών που έρχονται αποσπασματικά στην επιφάνεια, ανοίγουν πεδίο περαιτέρω διερεύνησης στην πολυμελή επιστημονική ομάδα, που προσδοκά ότι το μέλλον θα φέρει κι άλλα σημαντικά δεδομένα στο φως.