«Αρχαία Αίγυπτος και Αιγαιακός Κόσμος: ιστορικές, αρχαιολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» είναι ο τίτλος ενός νέου προγράμματος επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης (μέσω e-learning) που θα υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τον Οκτώβριο του 2012.

Οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι βρίσκονταν σε διαρκή επαφή σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Αρχαιολογικές μαρτυρίες και γραπτά τεκμήρια βεβαιώνουν ότι οι ποικιλόμορφες αλληλεπιδράσεις στον τομέα της τέχνης, της λατρείας και του πολιτισμού υπήρξαν συχνά καταλυτικές.

Προϊόντα πολιτισμού, τέχνεργα, μύθοι και λατρείες, θρησκευτικές ιδέες και σύμβολα της αρχαίας Αίγυπτου εισέρχονται στον Αιγαιακό χώρο και αλλάζουν πρόσωπο, υιοθετούν άλλη γλώσσα και εικονογραφικό προσωπείο.

Ταυτόχρονα, η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο εμπλουτίζει τον αιγυπτιακό πολιτισμό με σημαίνοντα στοιχεία της ελληνικής παράδοσης.

Το παρόν διαπανεπιστημιακό, διεπιστημονικό και διαθεματικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης εστιάζει στην αρχαιολογία, την ιστορία και τις κοινωνικές δομές της αρχαίας Αιγύπτου και του Αιγαιακού κόσμου, αναδεικνύοντας σημαίνοντα στοιχεία πολιτικής, οικονομικής και θρησκευτικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης σε μια ιδιαιτέρως μακρά διάρκεια, φωτίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο σημαντικές όψεις της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων επιλέχθηκε κατά τρόπον, ώστε να αναπτυχθούν, στο μέτρο του δυνατού, όλες οι παράμετροι των αμφίδρομων σχέσεων και επιδράσεων μεταξύ των μεγάλων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης (Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Διοργάνωση: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://e-epimorfosi.aegean.gr/eastmed-program-home