Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 υπεγράφη στα γραφεία του «Διαζώματος» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Σπάρτης». Τη σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του «Διαζώματος», κος Σταύρος Μπένος και ο μελετητής, αρχιτέκτων-μηχανικός, κος Γουλιέλμος Ορεστίδης, παρουσία του καθηγητού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κου Μανόλη Κορρέ. Το ποσό για την αμοιβή του μελετητή και των συνεργατών του, ύψους 111.000 ευρώ διαθέτει μέσω δωρεάς το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αρχιτεκτονική αποτύπωση, η λοιπή τεκμηρίωση και η διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Σπάρτης. Πιο συγκεκριμένα η μελέτη θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις

− Γενικά Σχέδια Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης σε κλίμακα 1:100 (κάτοψη πλήρως υψομετρημένη και κατ’ ελάχιστο 6 Τομές – Όψεις σε θέσεις που θα εξυπηρετούν τη μελέτη).

− Κατόψεις, Όψεις και Τομές του κοίλου σε κλίμακα 1:20 και συγκεκριμένα των πλευρικών αναλημματικών τοίχων, των αναλημματικών τοίχων των παρόδων και όλων των εμφανών σειρών εδωλίων και βαθμίδων, των προεδριών και του ανοιχτού αγωγού.

2. Λοιπή τεκμηρίωση

− Καταγραφή της παθολογίας επί των σχεδίων αποτύπωσης (κλ. 1:100 και 1:20).

− Τεχνική Έκθεση Παθολογίας όπου θα περιγράφεται η σημερινή κατάσταση διατήρησης του θεάτρου, θα γίνεται αναλυτική καταγραφή των βλαβών και εξακρίβωση των αιτίων τους, θα καταγράφονται συμπεράσματα, θα αναγνωρίζονται όροι και θα τίθενται προδιαγραφές για τις επεμβάσεις.

− Έρευνα αρχείου και συλλογή φωτογραφικού υλικού και λοιπών τεκμηρίων για τις ανασκαφικές έρευνες και τυχόν προηγούμενες επεμβάσεις από την BSA και την αρμόδια ΕΠΚΑ.

− Βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Συλλογή και αξιολόγηση προηγούμενων εκθέσεων, διατυπωμένων απόψεων και προτάσεων για το μνημείο.

− Καταγραφή, διερεύνηση και ενδεχομένως ταύτιση στην αρχική τους θέση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

3. Πρόταση συντήρησης και αποκατάστασης

− Γενικές προτάσεις αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου σε επίπεδο προμελέτης επί των γενικών σχεδίων (κλ. 1:100).

− Προτάσεις αποκατάστασης και συντήρησης των πλευρικών αναλημματικών τοίχων, των αναλημματικών τοίχων των παρόδων και των κάτω σειρών εδωλίων και βαθμίδων του κοίλου, των προεδριών και του ανοιχτού αγωγού, σε επίπεδο οριστικής μελέτης επί των αντίστοιχων σχεδίων (κλ. 1:20) και εκπόνηση αναγκαίων σχεδίων λεπτομερειών για την εφαρμογή τους. Οι προτάσεις θα αφορούν σε ανατάξεις ή ανατοποθετήσεις λίθων, συγκολλήσεις, σφραγίσεις ρωγμών και συμπληρώσεις.

− Τεχνική Έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των γενικών προτάσεων αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου καθώς και των επιμέρους εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των λεπτομερώς (κλ. 1:20) σχεδιασμένων στοιχείων του κοίλου, ως προς το είδος των εργασιών, τα υλικά και τις μεθόδους επέμβασης.

Λίνδος

Το «Διάζωμα» ανακοίνωσε επίσης ότι άνοιξε ο κουμπαράς του αρχαίου θεάτρου Λίνδου, για την ανάδειξη του οποίου έχει ήδη υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, ύψους 100.000 ευρώ, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαίου θεάτρου της Λίνδου σε αρχαιολογικό χώρο υψηλής αισθητικής που θα ενσωματωθεί στη ζωή του σύγχρονου οικισμού.