Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Leeds  (Η.Β) προσφέρει υποτροφία με σκοπό την απόκτηση Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

Η υποτροφία ανέρχεται σε £5.000 ετησίως και απευθύνεται σε κατοίκους Η.Β. και Ε.Ε. Ο υπότροφος θα έχει τη δυνατότητα αίτησης για βοηθός διδασκαλίας Κλασικών Σπουδών (Classics Teaching Assistantship), θέση με μισθό £1.000 για τον πρώτο χρόνο και αύξηση στις £2 – 3.000 με την απόκτηση εμπειρίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση αναμένεται να έχουν κορυφαίες επιδόσεις, καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες για ερευνητικά προγράμματα καθώς και τη θέληση να ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Αν και η υποτροφία προσφέρεται για σπουδές σε κάθε ειδικότητα του Τμήματος θα προτιμηθούν αιτήσεις σπουδαστών που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα εξής θέματα: Φιλολογία – Φιλοσοφία, Κοινότητα και Ταυτότητα και Κλασικές Σπουδές στα ΜΜΕ.

Η αίτηση πραγματοποιείται κατόπιν αρχικής αίτησης στο διδακτορικό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών του Leeds. Θα πρέπει να συνοδεύεται από: συνοδευτική επιστολή αναφορικά με την υποτροφία, δείγμα γραφής 3.000 – 5.000 λέξεων και δύο συστατικές επιστολές.

Διεύθυνση αποστολής:

Dr E. E. Pender

Director of Postgraduate Studies,

Department of Classics,

University of Leeds, LEEDS LS2 9JT, UK, .

Εmail [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Ιουλίου 2012