Ομάδα Ιρανών αρχαιολόγων αποκάλυψε πρόσφατα 20 μ.  από αποχετευτικό αγωγό στην Περσέπολη, στο Ν. Ιράν. Σύμφωνα με την περσική υπηρεσία CHN, η ομάδα, με επικεφαλής τον δρα Ali Asadi διενεργεί ανασκαφές στο υδροαποχετευτικό – αποστραγγιστικό σύστημα με σκοπό να αποκαλύψει πώς αυτό λειτουργούσε κατά την εποχή των Αχαιμενιδών.

Το σύστημα αγωγών εντοπίζεται στα ΝΔ της αχαιμενιδικής πόλης κοντά στο Σιράζ του Ιράν. Αποτελείται από πολλούς αγωγούς που εκτείνονται νότια και στη συνέχεια αλλάζουν προσανατολισμό στρεφόμενοι ανατολικά. Κατά τον δρα Asadi,  η ομάδα του εντόπισε τον νέο αγωγό αφού έσκαψε σε βάθος 5 μ. Στη διάρκεια των ανασκαφών αποκαλύφθηκαν, τέλος, και αρκετά ανάγλυφα (τεχνοτροπίας χαμηλού αναγλύφου).

Οι ανασκαφές, που βρίσκονται σε εξέλιξη από τον Μάιο, πρόκειται να συνεχιστούν με μελέτες των αγωγών.