Μετά την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας η οποία γνωμοδότησε για την εξαίρεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού από την απαγόρευση των προσλήψεων εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπικού για τα έργα αυτεπιστασίας στο ΕΣΠΑ, η διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού, η οποία είχε ανασταλεί λόγω προεκλογικής περιόδου, θα συνεχίσει κανονικά μέσω ΑΣΕΠ, όπως ορίζει ο νόμος.

Ωστόσο, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και κατανομής του εποχικού προσωπικού, για την ομαλότερη λειτουργία των Αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεννόηση με την ΠΟΣΥΠΠΟ και την ΠΕΥΦΑ κατέληξαν στη διαμόρφωση του θερινού ωραρίου.

Αναλυτικά:

Τα μουσεία θα είναι ανοικτά από τις 09.00-16.00 καθημερινά. Οι αρχαιολογικοί χώροι θα συνεχίσουν να είναι ανοικτοί από τις 08.00-15.00.

Ειδικά για τους παρακάτω αρχαιολογικούς χώρους, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης: 08.00-20.00 (Σάββατο-Κυριακή και αργίες 08.00-15.00).

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Επιδαύρου: 08.00-20.00 (Δευτέρα το Μουσείο είναι κλειστό, 08.00-12.30).

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Ιερού Ασκληπιού Επιδαύρου: 08.00-20.00 (Δευτέρα το Μουσείο είναι κλειστό, 08.00-12.30).

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Αιγών: 08.00-17.00 (Δευτέρα κλειστά).

Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο της Πέλλας: 09.00-16.00 (Δευτέρα κλειστό).

Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Θήρας: 08.00-17.00.

Αρχαιολογικός χώρος Κνωσσού: 08.00-17.00.

Σπιναλόγκα: 09.30-16.30.